Studia - architektura

Studia – architektura jest to kierunek, w którym wykorzystuje się wiedzę ogólną, elementy wiedzy technicznej, a także sztuk pięknych. Jest to jeden z najciekawszych i interesujących kierunków. Na dzień dzisiejszy architekta można nazwać inaczej: deweloper, manager tego procesu inwestycyjnego, rzeczoznawca budowlany itp. Dla ludzi interesujących się takimi rzeczami jest właśnie ten kierunek i można zatem uzyskać tytuł inżyniera architekta. Na tym kierunku zapoznajemy się z:
– metodami projektowania,
– zasadami kształtowania,
– technikami artystycznymi,
– przepisami techniczno – budowlanymi.

KANDYDAT NA studia – architektura powinien posiadać:
– predyspozycje do pracy m.in manualnej,
– przede wszystkim wyobraźnię przestrzenną
– zainteresowanie światem oraz sprawami innych ludzi, bieżącym życiem,
– osobowość twórczą, pomysłową, pewną siebie,
– zdolność do trafnego przewidywania procesów gospodarczych oraz społecznych.

STUDIA I STOPNIA
Na studiach I stopnia studenci uczą się na sam początek projektowej twórczej pracy, takiej jak:
– architekt,
– planista przestrzenny,
– urbanista,
– organizator procesu inwestycyjnego,
– miejski inżynier.
Po skończeniu studiów I stopnia uzyskuje się tytuł inżyniera architekta, który upoważnia do rozpoczęcia dalszej nauki czyli II stopnia studiów, a także można rozpocząć już pracę np. projektanta lub jego asystenta. Takie studia inżynierskie trwają cztery lata, czyli razem osiem semestrów. Są studia stacjonarne, czyli dzienne oraz niestacjonarne, czyli zaoczne.

STUDIA II STOPNIA
Czyli inaczej studia magisterskie. Na tym kierunku kształtuje się osobowość zawodową architekta, a także twórczą na wszystkich obszarach tej dziedziny. Student na studiach II stopnia kształtuje swoje umiejętności z zakresu projektowania:
– architektonicznego,
– konserwatorskiego,
– urbanistycznego
– planowania przestrzennego,
a także wykorzystuje dziedzinę:
– sztuk pięknych,
– nauk humanistycznych oraz technicznych.
Takie studia trwają dwa lata, czyli są to cztery semestry. Są studia stacjonarne, czyli dzienne oraz niestacjonarne czyli zaoczne.

Absolwenci studiów II stopnia przygotowani zatem są do samodzielnej pracy projektanta w pracowniach:
– architektonicznych, urbanistycznych,
– jednostkach administracji samorządowej i państwowej,
– urbanistycznych,
– instytucjach naukowo-badawczych.
Absolwenci mogą koordynować pracę:
– w wielobranżowych zespołach projektowych,
– samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą
– zarządzać projektowymi pracowniami urbanistycznymi i architektonicznymi,
– może starać się o uprawnienia, a by w przyszłości mógł samodzielnie kierować robotami w dziedzinie architektonicznej.
Absolwenci mogą także starać się o dalszą kontynuację własnego rozwoju naukowego na wszystkich wyższych uczeniach.

PERSPEKTYWY PRACY JAKO ARCHITEKT:
– firmy budowlano – architektoniczne,
– agencje designerskie,
– agencje i biura nieruchomości,
– rzeczoznawstwo budowlane,
– biura projektowe i pracownie architektoniczne,
– organy administracji państwowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here