Poznańskie studia podyplomowe.

Absolwenci szkół średnich, którzy z wynikiem pozytywnym zdadzą egzamin maturalny, mają prawo ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe. Nauka w uczelniach realizowana jest na trzech stopniach studiów. Pierwszy to studia licencjackie lub inżynierskie. Te trwające 6 semestrów studia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata. Wyższym szczeblem wykształcenia jest kolejny, drugi stopień studiów. Studia II stopnia to dwuletni okres kształcenia zakończony uzyskaniem tytułu magistra. Magistrem, magistrem inżynierem, albo lekarzem, farmaceutą, lekarzem weterynarii można zostać studiując na studiach łączących szczebel I i II. W zależności od rodzaju uczelni i kierunku jednolite studia magisterskie trwają 5-6 lat. Stopień III to studia doktoranckie.
Każdy kończący studia zazwyczaj tuż po nich rozpoczyna pracę. Jednak rzeczywistość czasem rozczarowuje i konieczna jest zmiana zawodu. Wtedy najlepszym sposobem na rozpoczęcie nowego etapu w życiu zawodowym jest ukończenie studiów podyplomowych.
Decyzję o studiach podyplomowych podejmują osoby, które mając już wykształcenie wyższe, pragną zmienić zawód radykalnie, albo tylko zdobyć kwalifikacje, których wymaga nowe stanowisko. Ten rodzaj studiów nie podwyższa poziomu zdobytego już wykształcenia, ale wyposażając studiujących w nowe umiejętności i wiadomości pozwala im zmienić kwalifikacje zawodowe. Prosto mówiąc – licencjat, który ukończy studia podyplomowe, nadal będzie „tylko” licencjatem, ale obok wykształcenia kierunkowego ze studiów I stopnia, będzie mieć nowe, które pozwoli mu wykonywać inny rodzaj pracy, zdobyć awans, zmienić pracę na lepszą.
Niemal wszystkie uczelnie w Polsce, czyli aż 434 (132 państwowe i 302 niepubliczne) oferują atrakcyjne kierunki i specjalności na studiach podyplomowych. Poprzez atrakcyjność kierunków uczelnie walczą o jak największą ilość studentów, szczególnie dlatego, ze studia podyplomowe są z reguły płatne.
Jeśli chodzi o atrakcyjne studia podyplomowe – Poznań wyróżnia się na tle większości ośrodków akademickich. Prestiżowy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ma w ofercie 68 propozycji podyplomówek. Na Politechnice Poznańskiej można zdobyć 48 nowych zawodów, a rekordzista – Uniwersytet Ekonomiczny – prowadzi nabór na ok. 80 studiów podyplomowych w każdym roku akademickim.
Oferta uczelni niepublicznych jest w Poznaniu również powyżej przeciętnej. Można studiować znane i od lat popularne kierunki, ale w nowych specjalnościach. Na przykład kwalifikacje z zakresu psychologii można zdobyć w bardzo wąskich, niszowych zakresach. O ile coaching, psychologia uzależnień, psychodietetyka są znane od dawna, o tyle stosowana analiza zachowań, psychologia transportu czy psychologia pozytywna są specjalnościami, które wciąż cierpią na niedobór wyspecjalizowanej kadry.
Znalezienie studiów podyplomowych na kierunku czy specjalności rzadko spotykanej może być szansą na nowe otwarcie. Nudną, źle opłacaną, niesatysfakcjonującą pracę można po trzech semestrach studiów podyplomowych zamienić na pracę we własnej świetnie prosperującej, nowoczesnej firmie, lub znaleźć zatrudnienie w miejscu w pełni spełniającym nasze oczekiwania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here