Być policjantem

Wiele młodych uczących się osób marzy o tym, by w przyszłości zostać policjantem. Policja kojarzy im się z pięknym mundurem. I z podziwem dla ich pracy i wyglądu ze strony osób postronnych. Lecz policjant, to nie tylko wysportowana i atrakcyjnie wyglądająca w mundurze osoba. Ale przede wszystkim osoba zaufania publicznego. I osoba, która na co dzień broni naszego bezpieczeństwa i naszego mienia. Dba o porządek publiczny i w razie niebezpieczeństwa zawsze zapewni nam pomoc i ochronę. Wielu konfliktowych spraw nie dałoby się rozwiązać bez udziału policji, która zna prawa obywateli. I potrafi bronić osoby pokrzywdzonej, czy zagrożonej niebezpieczeństwem. Zawód policjanta, to niebezpieczna profesja. Policja zajmuje się także ściganiem przestępców, co czasem jest bardzo niebezpieczne. I wielu policjantów straciło życie biorąc udział w akcji policyjnej. Lecz policjanci, to ludzie odważni i nie cofają się przed niczym, gdy w grę wchodzi dobro innych ludzi. Jak i zapewnienie pomocy ludziom podczas sytuacji kryzysowych, jak pożar, powódź, wypadek samochodowy, itd. Policjanci pomagają w takich sytuacjach ratując i zabezpieczając ludzi, oraz ich mienie. Zabezpieczają także różnego rodzaju wydarzenia, gdy padnie taki rozkaz ze strony władz. Młodzi ludzie marzący o zawodzie policjanta zastanawiają się często nad tym, jak zostać policjantem ? Na początku warto wiedzieć skąd wywodzi się słowo policjant. Otóż słowo policjant pojawiło się po raz pierwszy około pięćset lat temu we Francji. A sam wyraz policjant wywodzi się z języka łacińskiego i znaczy ustrój, miasto. Czy do bycia funkcjonariuszem policji potrzebne są studia policyjne ? I jakie wymogi należy spełnić, aby zostać policjantem ? Aby nim zostać trzeba posiadać polskie obywatelstwo i korzystać z pełni praw publicznych. Jak również być osobą niekaraną w przeszłości. Każdy, kto był karany nie może pełnić roli obrońcy prawa, bo sam je kiedyś złamał. Poza tym trzeba mieć nieposzlakowaną opinię. Gdyż do policji nie może wstąpić awanturnik, czy rozrabiaka. A także osoba z niechlubną opinią. Należy również być osobą zdrową pod względem fizycznym, jak i psychicznym, oraz być sprawnym ruchowo. Umieć podporządkować się dyscyplinie służbowej. I oczywiście mieć co najmniej średnie wykształcenie. Chętni do pracy w policji składają stosowne dokumenty i czekają na rekrutację. Podczas rekrutacji przeprowadzana jest rozmowa wstępna z kandydatem. Oraz test pisemny na temat bezpieczeństwa publicznego i wiedzy o społeczeństwie. Konieczne jest także przejście testu ze sprawności fizycznej. Oraz testu psychologicznego, który jest jednym z najważniejszych kryteriów. Do policji nie mogą być przyjmowane osoby, które słabo radzą sobie ze stresem lub leczyły się psychiatrycznie. Po spełnieniu powyższych kryteriów i pozytywnym przejściu testów i badań kandydat otrzymuje zaświadczenie, o zdolności do pełnienia tego zawodu. Wówczas pozostaje tylko szkolenie policyjne, praktyka w zawodzie i podjęcie studiów na wyższej uczelni policyjnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here