Studia z pracy socjalnej

Żyjemy w starzejącym się społeczeństwie, którego profil nastawiony jest na niesienie pomocy osobom schorowanym oraz znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej. Z uwagi na to, niejednokrotnie ciężko jest znaleźć ludzi, którzy są w stanie takimi działaniami się zajmować. Na ogół wszelkie czynności związane ze świadczeniem pomocy osobom potrzebującym wykonują pracownicy socjalni. Są to wykwalifikowane podmioty, które wykonują swoje obowiązki w szpitalach psychiatrycznych, zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej oraz w innych instytucjach, gdzie znajdują się osoby potrzebujące wymiernego wsparcia ze strony państwa.

Aby zostać pracownikiem socjalnym, niezbędne jest ukończenie specjalnych studiów. Bez tego niemożliwe jest złożenie ślubowania przed sądem opiekuńczym oraz objęcie obowiązków zawodowych. Dlatego zdecydowanie zaleca się, aby osoby, które dobrze czują się w pracy z ludźmi chorymi, podjęły naukę na tym jakże doniosłym dla praktyki kierunku. Praca socjalna – studia przeznaczone są dla studentów nie bojących się wyzwań. Trzeba pamiętać, że jest to praca niezwykle odpowiedzialna, dlatego w każdej sytuacji niezbędne jest kierowanie się wnikliwą oceną sytuacji oraz doświadczeniem życiowym.

W trakcie studiów z zakresu pracy socjalnej studenci poznają tajniki funkcjonowania opieki społecznej w naszym państwie. Mowa tu przede wszystkim o podstawowych regulacjach prawnych, takich jak ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych czy przepisy odnoszące się wprost do pracy socjalnej. Duże znaczenie ma fakt, że w programach studiów umieszczane są liczne przedmioty socjologiczne. Sprawia to, że słuchacze uczelni wyższej dokładnie poznają specyfikę pracy w społeczeństwie oraz otrzymują gruntowne przygotowanie z tej zawiłej na pozór materii.

Bardzo istotnym filarem studiów związanych z pracą socjalną jest psychologia. Trzeba pamiętać, że praca z ludźmi trudnymi niejednokrotnie wymaga podejmowania działań, które musi cechować wysoki stopień skuteczności. W przeciwnym wypadku może dojść do agresji ze strony pensjonariuszy domów pomocy społecznej lub pacjentów szpitala psychiatrycznego. W każdej sytuacji załatwianie spraw bytowych innych ludzi wiąże się z ryzykiem, dlatego dobry pracownik socjalny powinien być wszechstronnie przygotowany do potencjalnych niebezpieczeństw, jakie mogą na niego czekać.

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z pracą socjalną jest bardzo ważna, ponieważ wielu ludzi oczekuje pomocy. Aby świadczyć ją w sposób należyty, trzeba śledzić zmiany w prawie odnoszące się do kwestii zasiłków oraz innych form pomocy. Ponadto w przypadku, gdy pracownik socjalny świadczy swoje usługi w ramach urzędu gminy, do jego zadań należy aktywizacja osób bezrobotnych. Nie jest to zadanie łatwe, tym bardziej, że osoby pobierające rentę bardzo rzadko chcą iść do pracy. Na szczęście jednak pracownicy socjalni są wspierani przez liczne instytucje, które usprawniają ich działanie i pomagają w załatwianiu spraw nawet najbardziej opornych do tego ludzi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here