Studia ekonomiczne

Studia ekonomiczne są jednym z najczęściej wybieranych kierunków studiów w obecnych czasach i nic w tym dziwnego, bowiem ekonomia posiada olbrzymi wpływ na codzienne życie wszystkich ludzi, zatem oczywiste jest, to, że nie brakuje osób do zgłębienia ekonomii i jej reguł.

Na czym w ogóle polega ekonomia? Jak sprawdzimy w słowniku pojęcie ekonomii, to przeczytamy tam, iż ekonomia (z ang. economics) to nauka społeczna o zarządzaniu i gospodarowaniu w warunkach ograniczoności zasobów. Ekonomia zajmuje się szczegółową analizą wszystkich procesów gospodarczych zachodzących w szeroko rozumianej gospodarce.

Ekonomia dzieli się na dwa działy:
– Makroekonomię – jest to nauka analizującą gospodarkę jako całość. Przedmiotem analizy w tym dziale ekonomii są zagadnienia związane z kształtowaniem się produktu krajowego brutta, bezrobociem, czy też inflacją,
– Mikroekonomia – naukę badającą poszczególne elementy, które tworzą gospodarkę, (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe itd.). Analiza w tym dziale polega na obserwowaniu i analizowaniu zachowań poszczególnych jednostek występujących na rynku, takich jak na przykład: producentów i konsumentów, sprzedawców i nabywców.

Na uczelniach ekonomicznych najczęściej studiują osoby o umyśle analitycznym, umiejące logicznie łączyć poszczególne fakty. Również u osób studiujących na tym kierunku mile widziane jest okazywane zainteresowanie wydarzeniami gospodarczymi zarówno w kraju, jak i na całym świecie.

Jak długo trwają studia ekonomiczne?
Studia ekonomiczne realizowane są w systemie 3+2, zatem łącznie trwają pięć lat. W tym oczywiście, podczas trwania studiów realizowane są praktyki zawodowe.

Uczelnie na kierunku ekonomicznym oferują między innymi takie specjalności jak:
– Administracja i finanse sektora publicznego – wiedza oparta o funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego,
– Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw – nauka polega na interpretacji i ocenie finansowej poszczególnych aspektów aktywności podmiotów gospodarczych działających na rynku,
– Ekonomika turystyki i rekreacji – zdobywanie wiedzy w zakresie wykorzystywania i wyeksponowania potencjału tkwiącego w poszczególnych regionach,
– Zarządzanie projektami – wiedza i umiejętności z zakresu kierowania projektami.

Co bardzo istotne, wiedza zdobyta i wyniesiona ze studiów ekonomicznych przydaje się absolwentom tego kierunku, nie tylko w aspekcie zawodowym, ale i w codziennym życiu. Łatwiej jest takiej osobie umiejętnie gospodarować własnym budżetem domowym. Taka osoba również będzie miała większą świadomość konsumencką. Studia ekonomiczne pozwolą absolwentowi, zaznajomić się z mechanizmami działania gospodarki. Pozna sposoby, reguły zarówno maksymalizowania zysku, jak i minimalizowania kosztów.

Absolwenci studiów ekonomicznych z zakresu szeroko rozumianej ekonomii znajdują zatrudnienie w:
– bankach,
– towarzystwach ubezpieczeniowych,
– działach finansowych przedsiębiorstw,
– funduszach inwestycyjnych,
– organach administracji państwowej,
– biurach rachunkowych,
– biurach doradztwa podatkowego,
– działach analiz ekonomicznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here