Socjologia- czego dotyczą studia?

Socjologia – studia te są kierunkiem wymagającym od kandydata zainteresowania społeczeństwem, tzn. jego funkcjonowaniem, zmianami w nim zachodzącymi oraz problemami społecznymi. Już w szkole średniej warto skupić się na przedmiotach, które będą przydatne w aplikowaniu na ten kierunek studiów. Głównymi z tych przedmiotów są język polski, historia, wiedza o społeczeństwie oraz geografia. Ponadto, ważnym przedmiotem jest matematyka, ze względu na korzystanie podczas studiów z narzędzi statystycznych wymaganych do przeprowadzania badań. Osoba decydująca się na studiowanie socjologii powinna również posiadać wiedzę ogólną, ponieważ socjologia jest bardzo szeroką dziedziną.

Jeżeli chodzi o cechy, jakie powinien przejawiać kandydat na studia socjologiczne, to przede wszystkim komunikatywność, kreatywność, cierpliwość, umiejętność analitycznego myślenia oraz empatia i dociekliwość. Cechy te niezbędne są w przyszłej pracy socjologa, ponieważ oprócz przeprowadzania badań, będzie on pracował z ludźmi. Umiejętność pracy w zespole jest zatem warunkiem koniecznym.

Można stwierdzić, że socjologia to kierunek studiów wymagający zarówno zdolności ścisłych, jak i humanistycznych. Jedne zajęcia polegają na przeprowadzaniu obliczeń, korzystając z baz danych, natomiast inne dotyczą teorii. Wiedza, która zostanie przekazana studentom na tym kierunku studiów dotyczy także psychologii społecznej, procesów społecznych oraz antropologii kulturowej. Przedmioty te są konieczne, aby właściwie przeprowadzać badania oraz nadzorować programy mające na celu rozwiązywanie problemów społecznych. Studenci będą również uczyć się filozofii, logiki, historii społecznej i statystyki.

W zależności od danej uczelni, istnieją różne specjalizacje, które student będzie miał możliwość wybrać podczas studiów. Jedną z nich jest „Praca socjalna”. Specjalizacja ta skupia się głównie na zagadnieniach związanych z pomocą społeczną. Innymi specjalizacjami, które wiążą się na przykład z marketingiem, to „Techniki badań marketingowych i Public Relations” oraz „zarządzanie zasobami ludzkimi”. Oprócz tego dostępne są takie specjalizacje jak „Badania rynku i opinii publicznej”, „Stosunki polityczne i systemy partyjne” lub „Socjologia organizacji pracy”. W czasie trwania studiów student ma możliwość zdecydowania, która domena socjologii interesuje go najbardziej i wybrania odpowiedniej dla niego specjalizacji.

Umiejętności, jakie będzie posiadał absolwent studiów socjologicznych, obejmują analizowanie danych statystycznych przy użyciu systemów komputerowych, przeprowadzanie analiz rynkowych oraz analizowanie preferencji konsumenckich. Absolwent będzie potrafił również samodzielnie realizować i projektować badania społeczne oraz interpretować dane wyniki.

Miejsca pracy, które przeznaczone są dla absolwentów socjologii to między innymi firmy doradztwa personalnego, instytucje społeczne, media, agencje reklamowe, ośrodki badania opinii społecznej oraz instytucje pomocy społecznej. Oprócz większych miast, takich jak Warszawa czy Kraków, studia na kierunku socjologia oferują również uczelnie znajdujące się między innymi w Kielcach, Bydgoszczy oraz Toruniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here