Pedagogika- czy warto inwestować w studia podyplomowe ?

W ostatnim czasie bardzo modna jest pedagogika na studiach. Jednak pedagogika jako kierunek na studiach pierwszego stopnia, czyli tak zwanych licencjackich nie jest zbyt opłacalna. Pedagogika to kierunek dosyć wymagający, ponieważ należy przyswoić bardzo dużo materiałów z różnych dziedzin, bowiem pedagogika to kilkanaście dziedzin w jednym, zaczynając od psychologii a kończąc na biologii.
Dlatego też wiele osób chcących podjąć wyzwanie i rozpocząć studia na kierunku pedagogiki wybiera ją nie jako studia licencjackie czy też magisterskie, ale jako studia podyplomowe – pedagogika.
Studia podyplomowe są o tyle łatwiejsze, że po pierwsze nie trzeba studiować trzech ( w przypadku studiów licencjackich) czy nawet dwóch
( w przypadku studiów magisterskich), tylko 1,5 roku. Materiałów jest mniej, a mimo wszystko kończąc studia podyplomowe – pedagogika mamy takie same uprawnienia jak w przypadku studiów licencjackich czy magisterskich. Kończąc studia podyplomowe otrzymujemy uprawnienia do kształcenia w szkole bądź świetlicy szkolnej, natomiast jeśli chodzi o obronę pracy to tutaj ona nie występuje. Po pozytywnie zaliczonych wszystkich egzaminach, oddajemy pracę podyplomową. Zostaje ona poddana ocenie i na jej podstawie jak i średniej ocen z przebiegu studiów otrzymujemy ocenę końcową.
Studia podyplomowe- pedagogika dają nam wiele możliwości. Nie musimy już, tak jak dawniej było, że aby uczyć na przykład języka polskiego w szkole musimy mieć pięcioletnie jednolite studia magisterskie z filologii polskiej. Obecnie wystarczy jedynie ukończyć studia pierwszego stopnia z filologii polskiej i studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. W ten sposób możemy dostać pracę w szkole i uczyć języka polskiego.
Dzięki studiom podyplomowym z pedagogiki mogą skorzystać osoby, które ukończyły jakieś ścisłe kierunki takie jak na przykład chemia, fizyka, rachunkowość i wiele, wiele innych.Tak samo jak w przypadku filologii polskiej, wystarczy ukończyć studia pierwszego stopnia i następnie skończyć studia podyplomowe i zacząć pracę w wymarzonym miejscu.
Studia podyplomowe- pedagogika. Takie tytuły można znaleźć w prawie wszystkich uczelniach w naszym kraju. Zarówno w publicznych placówkach jak i tych prywatnych.
Oczywiście w niektórych przypadkach jest tak, że mimo studiów pierwszego stopnia jak i studiów podyplomowych kuratorium narzuca ukończenie studiów magisterskich w danym kierunku. Instytucja daje na to czas około półtora roku.
Studia podyplomowe – pedagogika to idealne rozwiązanie dla osób, które ukończyły jakiś zawodowy kierunek, którego chciałyby w przyszłości uczyć same. Jak każdy kierunek na studiach wymaga wiele wkładu i własnej pracy, ponieważ wybierając zawód nauczyciela bierzemy na siebie ogromną odpowiedzialność za wykształcenie i wychowanie nowych pokoleń. To my zaraz po rodzicach dajemy przykład wzorców do naśladowania przez malych ludzi. Wybierając tę pracę powinniśmy ją kochać , ponieważ jeżeli robimy to z powołania możemy wiele dzieci nauczyć, natomiast jeżeli robimy to byle jak wówczas możemy zrobić dzieciom tylko krzywdę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here