Do magistra jeden krok...nic więcej

Zwykle po pięciu latach intensywnej nauki na uczelni wyższej widzisz przed sobą metę, jaką jest napisanie pracy magisterskiej i uzyskanie tytułu naukowego. Masz już za sobą wiele doświadczeń związanych z tworzeniem rozpraw, raportów i opracowań. Próbując napisać tzw. magisterkę napotkasz jednak nieco więcej trudności. Jakiego poziomu oczekuje się od takiej pracy?
Na tym etapie nie możesz już bazować na uprzednio adekwatnych standardach ani opierać się na gotowych publikacjach naukowych. Do pracy magisterskiej powinieneś pozyskać dane tzw. pierwotne, czyli uzyskane po przeprowadzeniu własnych badań empirycznych. Mają być one ukierunkowane na zebranie materiału, służącego w kolejnym kroku do końcowej ich analizy.
Najczęściej w praktyce do celów prac dyplomowych wykorzystywane są metody ilościowe, czyli chętnie stosowana technika ankiety. Samo zebranie materiału badawczego, polegające na zgromadzeniu odpowiedniej liczby wypełnionych ankiet, niestety nie wystarczy. Jeśli nie chcesz być zmuszony do kontynuacji badań czy wręcz wprowadzenia poprawek w kwestionariuszu i ponowienia całego wysiłku, powinieneś zwrócić baczną uwagę na metodologię. Metodologia badań to przewodnik opisujący techniki prawidłowego ich przeprowadzenia, a jego umiejętne zastosowanie zapewni ci efektywną realizację badania ankietowego.
Zgodnie z powyższym cel prowadzonych przez ciebie badań musi być zbieżny z tematem oraz oczywiście celem całej pracy. Następnie należy sformułować problemy badawcze, stanowiące uściślenie celu badania, a także przedstawić hipotezy, odnoszące się bezpośrednio do analizowanych problemów.
Kolejny etap twojej pracy, a więc analiza statystyczna wyników, może okazać się jeszcze trudniejszy niż sama realizacja badań. Przy analizie bazującej na dużej próbie respondentów powinieneś zastosować narzędzia statystyki opisowej. Warto zaprezentować dane szczegółowo, to zawsze robi dobre wrażenie.
Jak opisać wyniki ankiety w pracy magisterskiej? Tutaj doskonale sprawdza się forma raportu. Twój raport powinien stanowić formalny dokument, w którym przedstawisz w obiektywny sposób kompletne informacje zebrane podczas badania.
Bardzo istotną rolę w prezentowaniu wyników odgrywa wizualizacja danych. W wersji podstawowej możesz to zrobić w zwięzły sposób za pomocą tabel i wykresów. Tabele dobrze sprawdzą się w przypadku złożonych zależności. Wszystkie wyniki badań powinny być uzupełnione o wykresy i diagramy, które uatrakcyjnią wizualnie każde zestawienie. Możesz też opis poszerzyć i do powyższych danych dodać opisy słowne, wprowadzające dodatkowe spostrzeżenia.
Opracowanie wyników zgodne z wymogami metodologii badań naukowych to zadanie wymagające wiedzy, zaangażowania i stosowania odpowiednich technik. Jeżeli nie czujesz się na siłach, by samodzielnie skonstruować narzędzia badawcze i dokonać analizy wyników, rozważ konsultację ze specjalistą w tej dziedzinie. To uchroni cię przed potknięciem przy tym ostatnim kroku dzielącym cię od sukcesu – wyczekiwanych trzech liter przed nazwiskiem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here