Studia podyplomowe na kierunku logopedia

Wielu Polaków posiada wyższe wykształcenie. I z każdym rokiem coraz większa grupa ludzi decyduje się na dalsze kształcenie. Czasem są to studia doktoranckie, lecz najczęściej są to studia podyplomowe. Każdego roku studia podyplomowe kończy około stu osiemdziesięciu tysięcy ludzi. Dlaczego podejmujemy takie studia mając już wyższe wykształcenie ? Bywa, że z własnej woli chcemy poszerzyć swoją wiedzę w zawodzie lub zdobyć nowy zawód. Ale najczęściej jest tak, że piastując dane stanowisko zmuszeni jesteśmy do dalszej edukacji. Albo wszyscy wokół ukończyli lub kończą studia podyplomowe, więc nam po prostu nie wypada ich nie podjąć. Różna jest motywacja, która ponownie prowadzi nas w progi wyższej uczelni. Różne są także rodzaje studiów podyplomowych. Na przykład logopedia – studia podyplomowe przeznaczone dla pedagogów. Czy osób chętnych, by zajmować się dziećmi lub osobami dorosłymi mającymi kłopoty z artykulacją. Bo logopedia jest nauką o kształtowaniu właściwej mowy w okresie rozwoju u dzieci małych. I doskonaleniu właściwej mowy w późniejszym wieku, gdy mowa zostaje zaburzona na przykład chorobą. Jedną z najczęstszych przyczyn utraty zdolności mowy przez osoby dorosłe jest udar mózgu. Przed logopedą stoi wiele zadań, lecz i wielka satysfakcja, gdy uda się pomóc człowiekowi. Aby być dobrym logopedą potrzebna jest wiedza z zakresu językoznawstwa, foniatrii, ortodoncji, neurologii, fizjologii, anatomii, audiologii, pedagogiki i psychologii. Kto może rozpocząć studia podyplomowe ? Studia podyplomowe przeznaczone są dla wszystkich osób posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. A więc dla osób posiadających licencjat lub ukończone studia inżynierskie, bądź studia magisterskie. Kończąc edukację na studiach podyplomowych absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia tychże studiów. Lecz pod tym względem każda wyższa uczelnia posiada własne wymogi. I dlatego czasem konieczne jest złożenie przez studentów pracy końcowej, albo zdanie egzaminu końcowego. Powstaje pytanie: co nam dają takie studia ? Studia podyplomowe posiadają wiele zalet. Po pierwsze są gwarancją na to, że zyskamy nową wiedzę, którą wykorzystamy w swojej pracy. Poza tym możemy studiować na kierunku zupełnie niezwiązanym z naszym dotychczasowym wykształceniem i wykonywanym zawodem. A więc ukończenie studiów podyplomowych daje nam możliwość zdobycia nowego zawodu. A co za tym idzie zmiany miejsca pracy, jeżeli ta dotychczasowa nam nie odpowiada. Ukończenie ich daje nam również możliwość awansu zawodowego. Następną zaletą jest to, że nie trwają one długo, bo zazwyczaj tylko dwa lata. Ponadto nie kolidują z naszą pracą zawodową, gdyż zjazdy i sesje odbywają się w weekendy. Dla przyszłych studentów ważne są także kwestie finansowe. W związku z tym wiele osób zastanawia się nad tym, ile mogą kosztować takie studia ? Niestety nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Koszt studiów podyplomowych jest zróżnicowany. I zależny od miejsca, statusu uczelni, popularności kierunku, osób prowadzących zajęcia, długości zajęć. Lecz istnieją kierunki studiów podyplomowych, które są częściowo, albo nawet w całości dofinansowywane z środków państwowych lub z środków unijnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here