Studia pielęgniarskie

Pielęgniarstwo jest to kierunek bardzo rozwojowy, zawierający wiele dyscyplin. Najczęściej poruszane tematy dotyczą:
– nauki oraz pracy,
– zagrożeń zdrowotnych występujących w środowisku zamieszkania,
– problemów zdrowotnych mieszkańców na całym świecie.
Założenia polityki społecznej oraz zdrowotnej państwa, organizacja systemu ochrony zdrowia – umożliwia zrozumienie oraz poznanie założeń nauki pracy pielęgniarskiej, a także znaczenie zasobów pielęgniarstwa oraz jej struktury.

Licencjat na studiach pielęgniarskich trwa 3 lata. Studia pielęgniarskie są dwustopniowe, zatem uzyskać można tytuł: licencjat pielęgniarstwa (po obronie pracy licencjackiej) oraz magistra pielęgniarstwa (po obronie pracy magisterskiej). Wymagania te obejmują trzy bloki przedmiotów:
– kształcenia ogólnego,
– podstawowych,
– kierunkowych.

W skład bloków przedmiotu wchodzą: filozofia i podstawy etyki, język obcy, wychowanie fizyczne oraz jeden przedmiot do wyboru.
Podstawowe przedmioty to:
-anatomia,
-fizjologia,
-biochemia,
-genetyka,
-patomorfologia,
-patofizjologia,
-mikrobiologia z podstawami parazytologii,
-zdrowie publiczne,
-farmakologia,
-psychologia, socjologia,
-pedagogika,
-socjologia,

Absolwent pielęgniarstwa.
Absolwent takiego kierunku studiów realizuje zadania zawodu zaufania publicznego, także łatwo musi nawiązywać kontakty interpersonalne z ludźmi, a także cechować się życzliwością oraz dużym zrozumieniem ze strony wszystkich pacjentów. W tym zawodzie liczy się przede wszystkim: wrażliwość na ludzkie choroby oraz cierpienia, odpowiedzialność, podejmowanie odpowiednich decyzji, duża odporność na stres w trudnych i wyjątkowych sytuacjach. Podstawą jest wiedza nie tylko na temat pielęgniarstwa, ale także na temat nauk społecznych oraz medycznych. Pielęgniarstwo to kierunek, gdzie wiedza jest obszerna.

Organizacja studiów:
W ustawie programowej są wymagania oraz odpowiednie role do spełnienia. Do tego zostanie przygotowany każdy uczeń po zakończeniu tego kierunku studiów. Jest to zatem:
– organizacja, planowanie i realizacja pielęgniarskiej opieki,
– dawanie świadczeń z zakresu zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom oraz promowania,
– całościowa i zindywidualizowana opieka nad niepełnosprawnym, umierającym oraz chorym pacjentem,
– wykonywanie zapobiegawczych świadczeń rehabilitacyjnych, zapobiegawczych oraz diagnostycznych z przepisami jakie obowiązują,
– współpracowanie z opieką zdrowotną w roli uczestnika,
– wsparcie oraz inicjowanie działań społeczności na rzecz zdrowia,
– zasady etyki zawodowej,
– zapewnienia najlepszej opieki jednostce i rodzinie,
– odpowiednia komunikacja z pacjentem, jego rodziną oraz najbliższymi,
– rozwój myślenia krytycznego, pielęgniarskiej praktyki, badania naukowe z zakresu wiedzy nauk społecznych, medycznych, opieki zdrowotnej, teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu.

Praca po skończeniu studiów pielęgniarskich:
Studia pielęgniarskie (po ich skończeniu) dają pracę na przykład:
– placówki wychowania oraz nauczania
– zakłady opieki zdrowotnej,
– zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze,
– zakłady opiekuńczo – lecznicze,
– ratownictwo medyczne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here