Studia magisterskie w pigułce

Często jest tak, że zapisując się na studia, nie wiemy jeszcze dokładnie co chcemy robić, jaką drogę obrać. Zwykle wybór studiów jest przypadkiem, bądź też bardzo świadomym wyborem. Niektórzy po prostu chcą iść na studia i to im wystarczy, inni jednak mają ściśle określoną drogę, którą chcą podążać. Po skończonych studiach licencjackich wybierają się na studia magisterskie. Czym są studia magisterskie? Na czym one polegają? Jakie tytuły możemy uzyskać po magisterce? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć.
Studia magisterskie, inaczej studia II stopnia nazywane wcześniej były studiami uzupełniającymi magisterskimi. Studia magisterskie to kolejny etap w procesie kształcenia akademickiego, na które są przyjmowani kandydaci posiadający już ukończone studia 1 stopnia, czyli studia licencjackie.
Studia magisterskie mogą być jednocześnie uzupełnieniem wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów licencjackich, jak również możliwości zdobycia całkiem nowych, ponieważ obecnie nie ma obowiązku kontynuowania edukacji na tym samym kierunku. Jednak przy wystąpieniu o różnic programowych trzeba zwrócić na to uwagę, że te braki należy uzupełnić. Szczegółowych informacji w tej kwestii można uzyskać w biurach rekrutacyjnych poszczególnych uczelni.
Edukacja na studiach magisterskich przeważnie trwa 3 lub 4 semestry i kończy się obroną pracy magisterskiej. Kiedy są zaliczone wszystkie egzaminy i pozytywnie obroniona praca dyplomowa wówczas uzyskuje się tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub też tytuł równorzędny.
Tytuł magistra, magistra inżyniera czy też równorzędny możemy także uzyskać w trakcie jednolitych studiów magisterskich. Jednak nauka na nich nie trwa tak, jak w przypadku studiów uzupełniających 3 lub 4 semestry tylko w zależności od wybranego kierunku od 9 do 12 semestrów czyli od 5 do 6 lat.
Na polskich uczelniach, w ich ofertach kształcenia możemy znaleźć następujące kierunki studiów jednolitych magisterskich a są to:
– aktorstwo,
– farmacja,
– prawo,
– kierunek lekarski,
– prawo kanoniczne,
– psychologia,
– analityka medyczna,
– weterynaria,
-kierunek lekarsko-dentystyczny.
Jako jednolite studia magisterskie mogą być również wprowadzone studia na takich kierunkach jak:
– malarstwo,
– reżyseria,
– teologia,
– rzeźba
– grafika.
Po wybraniu kierunku studiów magisterskich należy dostarczyć do wybranej uczelni potrzebne dokumenty. Są to między innymi:
-formularz ankiety ze zdjęciem,
-kopia dowodu osobistego lub też innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
– kopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego albo też jednolitych magisterskich,
-zaświadczenie o średniej ocen z ukończonych studiów wyższych,
– jedna fotografia papierowa zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
– jedna fotografia w formie elektronicznej,
– oryginały do wglądu.
Po zakończeniu edukacji na studiach magisterskich lub jednolitych studiach magisterskich istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach 3 stopnia czyli studiach doktoranckich lub też wybraniu jednego z dostępnych kierunków studiów podyplomowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here