Studia licencjackie - co powinniśmy wiedzieć?

Kończąc szkołę średnią i zdając maturę często pada pytanie: Co teraz powinienem robić? Jaką uczelnię wybrać? Na jakie iść kierunek?
Te i inne pytania bardzo często zadają sobie maturzyści. Niektórzy z nich już od liceum bądź technikum wiedzą jaką drogą chcą podążać i jaki kierunek wybrać, inni muszą się nad tym zastanowić. obecnie w ofercie polskich uczelni możemy znaleźć kierunki jakie tylko chcemy zaczynając od filozofii a kończąc na kryminalistyce. Musimy jednak pamiętać, że nie wszystkie kierunki możemy zakończyć po trzech latach. Niektóre z nich są jedynie w ofercie studiów magisterskich jednolitych i trwają one nie tak jak w przypadku licencjackich 3 a w inżynierskich 3,5 roku tylko 5 bądź 6 lat. Są to kierunki przede wszystkim bardzo specjalistyczne takie jak kierunki lekarskie, aktorstwo, grafika czy kierunki lekarsko dentystyczne.
Studia pierwszego stopnia tak zwane studia licencjackie rozpoczynają drogę ku uzyskaniu wyższego wykształcenia. Trwają one w przypadku studiów licencjackich 3 lata, czyli 6 semestrów natomiast w przypadku studiów inżynierskich 3,5 roku, czyli 7 semestrów. Kończą się one egzaminem licencjackim bądź inżynierskim a także obroną pracy dyplomowej.
Studia pierwszego stopnia to typ powszechnie przyjęte zachodnioeuropejskich w systemach edukacyjnych. Tytuł licencjata jest odpowiednikiem angielskiego tytułu bachelor oraz francuskiego licence.
Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia możemy zdobyć tytuł licencjata bądź inżyniera. pozytywne ich ukończenie otwiera drogę do dalszej edukacji na studiach II stopnia tak zwanych studiach magisterskich.
Jeżeli chodzi o program studiów pierwszego stopnia co obejmuje on zarówno przedmioty ogólne, jak i te ściśle związane z wybranym kierunkiem czy specjalizacją. Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia studiów licencjackich to:
Pierwszy etap:
Należy zarejestrować się w systemie IRK, podać wymagane dane, wybrać kierunek oraz opłacić rekrutację. W niektórych przypadkach wymagane jest załączenie dodatkowych dokumentów do systemu na przykład potwierdzenie znajomości języka angielskiego.
Drugi etap ( po ogłoszeniu wyników):
Należy sprawdzić w wyznaczonym terminie wyniki kwalifikacji w systemie IRK.
Trzeci etap:
kandydaci powinni dostarczyć komplet dokumentów w terminie podanym przez komisję rekrutacyjną, ponieważ nie dostarczenie dokumentów spowoduje wystawienie decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.
Lista dokumentów jakie są niezbędne do rozpoczęcia nauki na studiach pierwszego stopnia:
– kserokopia świadectwa dojrzałości,
– podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta IRK wraz z podpisem,
-kserokopia dowodu osobistego,
– trzy fotografie w wersji papierowej,
– jedna fotografia w wersji elektronicznej,
– umowa podpisywana na miejscu.
W przypadku składania dokumentów przez osoby trzecie należy przedstawić imienne upoważnienie dla osoby składającej dokumenty. osoba upoważniona do składania dokumentów powinna przedstawić do wglądu dowód osobisty kandydata, w celu poświadczenia kserokopii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here