Psychologia na studiach podyplomowych.

Studia podyplomowe to szczególny rodzaj studiów dla osób mających wyższe wykształcenie. Nie można podjęć nauki na studiach podyplomowych nie mając ukończonych studiów co najmniej I stopnia.
W Polsce osoby posiadające maturę mogą rozpocząć 5 – 6 letnie studia magisterskie, lekarskie, weterynaryjne obejmujące swoim programem dwa szczeble studiów wyższych: studia I stopnia dające tytuł licencjata i studia II stopnia kończące się magisterium albo zdobyciem dyplomu lekarza. Można realizować te dwa stopnie studiów oddzielnie, można zatrzymać się w edukacji na stopniu I.
Studia podyplomowe nie zmieniają poziomu wykształcenia, choć niewątpliwie podnoszą poziom wiedzy, a szczególnie umiejętności zawodowych. Celem tego rodzaju studiów jest zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, albo nowej specjalności w zawodzie już wykonywanym. Jako przykład warto podać nauczycieli. To grupa zawodowa najczęściej kształcąca się na studiach podyplomowych. Kolejne reformy szkolnictwa zmuszają nauczycieli do zmiany typu szkoły na inny i często wymaga to zmiany kwalifikacji. Magister biologii pracujący w liceum, po przejściu do szkoły podstawowej będzie mógł nauczać przedmiotu przyroda tylko wówczas, gdy ukończy nowy kierunek studiów. Mimo szerokiej posiadanej wiedzy, musi nauczyć się być nauczycielem tego nowego przedmiotu. Wielu nauczycieli ma kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów – ukończyli studia magisterskie a następnie kilka podyplomówek.
Spora grupa nauczycieli poszukuje studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i psychologii. Niezorientowani mogą być tym faktem zdziwieni, ale nauczyciele spotykają się w praktyce szkolnej z takimi przypadkami, że ich wiedza za studiów dawno przestała być użyteczna. Nowa wiedza, nowe metody terapii pedagogicznych i psychologicznych powinny wchodzić w skład warsztatu każdego nauczyciela.
Właśnie tutaj z pomocą przychodzą studia podyplomowe – psychologia studiowana w tej formie najczęściej wykorzystywana jest potem w edukacji.
Ale oferta uczelni organizujących studia podyplomowe wychodzi na przeciw potrzebom również innych uczestników rynku. Wiedzę i umiejętności z zakresu ludzkich zachowań chętnie wykorzystują właściciele firm, pracownicy korporacji odpowiedzialni za zarządzanie zasobami ludzkimi, agencje reklamowe, firmy handlowe. Wyposażeni w wiedzę psychologiczną współcześni biznesmeni uczą się jak sprawić, by pracownicy pracowali chętniej i lepiej, a klienci chętniej kupowali produkty czy korzystali z usług firmy.
Wśród ofert studiów podyplomowych z psychologii największym powodzeniem cieszą się specjalności:
– coaching
– psychologia biznesu,
– psychologia kryzysu,
– negocjacje i mediacje,
– psychologia zwierząt,
– psychologia motywacji,
– psychologia kliniczna,
– psychodietetyka,
– psychologia transportu.
Wymienienie wszystkich specjalności psychologicznych możliwych do zdobycia w Polsce wymagałoby dłuższego czasu na rzetelne zbadanie tego zjawiska.
Niektórzy mówią, że psychologia to kierunek modny. Nie jest to trafne stwierdzenie. Moda bowiem przemija, a studia każdego stopnia i rodzaju na psychologii od zawsze cieszą się w Polsce największą popularnością. I nic nie zapowiada, aby to się mogło zmienić, albowiem nowoczesna wiedza psychologiczna znajduje zastosowanie w coraz to nowych obszarach życia społecznego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here