Po angielsku na studiach podyplomowych

Promowana współcześnie idea dobrze wykształconych, umiejących dopasować się do rynku pracy, czy doszkalających się pracowników ma swoje odbicie w obecnej sytuacji na rynku pracy, gdzie potencjalni pracodawcy stawiają szereg wymagań przed kandydatami. W obecnych czasach kwalifikacje językowe należą do jednych z najbardziej pożądanych umiejętności, jakie powinien posiadać pracownik. Zwłaszcza jeśli mowa o firmach zagranicznych lub posiadających kontrahentów za granicą głównie w odniesieniu do sektora usług biznesowych. W ostatnich latach obserwuje się zdecydowanie zwiększone zainteresowanie inwestowaniem na polskim rynku firm zagranicznych. Najcenniejsza jest oczywiście znajomość języka angielskiego, który dominuje w międzynarodowych kontaktach handlowych. Pracownicy dużych korporacji, ale też i małych firm są poniekąd zmuszeni do płynnego porozumiewania się w języku angielskim w swoich codziennych obowiązkach. Wielu z nich odbywa specjalistyczne kurs językowe, kończące się egzaminem i uzyskaniem stosownego certyfikatu dla konkretnego poziomu znajomości języka. Ponadto należy zasygnalizować, że rozwój współpracy międzynarodowej, wysoka dynamika biznesu powiązana z rozwojem nowoczesnych technologii w przypadku wielu firm wpływa na zwiększony napływ pracowników anglojęzycznych z innych krajów. W konsekwencji tych trendów co raz większą popularnością cieszą się studia podyplomowe po angielsku i to zarówno wśród polskich pracowników, jak i wśród obcokrajowców. Dają one możliwość zdobycia wiedzy, kompetencji oraz cennych kwalifikacji, których ranga może być znacznie wyższa, niż w przypadku ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim. Ponadto studia podyplomowe po angielsku pozwalają na poszerzenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, a ich renoma może pomóc w otwarciu wielu drzwi w zawodowej karierze. W przypadku studiów podyplomowych po angielsku kadra akademicka dysponuje bardzo rzetelną wiedzą i umiejętnościami, niekiedy wykładowcami na takich kierunkach są uznane w międzynarodowym świecie akademickim profesorzy. Wszystkie te czynniki jednoznacznie wskazują na wysoką jakość takiej formy kształcenia. Należy jednak wspomnieć, iż studia podyplomowe po angielsku mogą być niekiedy wydatkiem wyższym niż w przypadku studiów podyplomowych realizowanych w języku polskim. W związku z promowanym w krajach Unii Europejskiej naciskiem na wspieranie edukacji dorosłych w obszarze kształcenia dorosłych, studia podyplomowe po angielsku często są dofinansowane że środków unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Dodatkowo wielu pracodawców chce inwestować w rozwoju kompetencji i umiejętności swoich kadr i dofinansowuje koszty studiów podyplomowych pracownikom w części lub w całości. Jak można zaobserwować ewentualny wysoki koszt takich studiów nie musi oznaczać znacznego obciążenia budżetu osoby na nie się decydującej. Korzyści płynące z ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim zdecydowanie przewyższają ewentualne wady takiego rozwiązania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here