Jak zostać przewodnikiem wycieczek.

Każdy młody człowiek, w pewnym okresie swojego życia, musi zacząć żyć na własną rękę. Jedni zaczynają pracę zaraz po szkole ponadpodstawowej, inni decydują się dokształcać dalej. Obecnie, przyszły student ma prawo wyboru kierunku, który będzie go zadowalał. Istnieje wiele szkół i uczelni dających różnorodne możliwości pozyskiwania wiedzy. Jedni skupiają się na przedmiotach ścisłych, inni wybierają dziedziny humanistyczne lub sportowe.
Często obleganym kursem jest turystyka i rekreacja – studia rozpowszechnione na wielu uczelniach. Dyscyplinę tą proponują szkoły takie jak Akademie Wychowania Fizycznego, Akademie Ekonomiczne, Uniwersytety Pedagogiczne oraz mnóstwo prywatnych szkół, w których można uzyskać odpowiednie umiejętności i doświadczenie.
Edukacja tego przedmiotu łączy ze sobą wykorzystanie wiedzy z różnych dziedzin pobocznych. Pokazuje przyszłym pracownikom jak planować i realizować różnego rodzaju przedsięwzięcia oraz imprezy turystyczne. Uczy jak kierować daną wycieczką lub wydarzeniem kulturalnym.
Dyscyplina ta potrzebuje osób, które lubią podróżować i zajmować się organizacją różnego rodzaju wyjazdów. Kandydaci startujący na tego typu studia powinni lubić historię oraz z chęcią zapoznawać się z opisem i dziejami lokalnych atrakcji i zabytków. Ważnym atutem przyszłego kandydata jest umiejętność posługiwania się językiem obcym. Biegłość w jego pisaniu i czytaniu daje możliwość prowadzenia wyjazdów zagranicznych oraz organizowania imprez dla grup spoza granic naszego kraju. Kolejnymi cechami przyszłego kandydata na tego rodzaju stanowisko, które ułatwią mu pracę, jest łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Osoba ta powinna także wykazywać się otwartością oraz zdolnościami przywódczymi. Ważną cecha osobowości sprzyjająca powodzeniu w zjednywaniu sobie klientów jest kreatywność. Pomysłowe prezentowanie danych atrakcji turystycznych, oryginalnie zaplanowany wyjazd przynosi sukces wielu biurom turystycznym.
Aby zostać przedstawicielem firmy organizującej różnorodne wycieczki i wyjazdy, bądź móc oprowadzać ludzi po ciekawych zabytkach i zakątkach świata, trzeba ukończyć studia turystyki i rekreacji.
W programie studiów znajdziemy przedmioty takie jak: ekonomia, psychologia, historia kultury i sztuki, geografia fizyczna Polski i świata, krajoznawstwo, podstawy marketingu, polityka zagraniczna itp.
Jak widać studia te powiązane są z wieloma różnymi innymi kierunkami, a wiedza jaką musi przyswoić student jest obszerna i wymagająca.
Studenci tego kierunku mają możliwość specjalizowania się w rożnych dziedzinach. Są nimi m.in.: promocja i reklama w turystyce, turystyka górska i ekstremalna, polityka turystyczna, pilotaż wycieczek, metody technik obsługi ruchu turystycznego czy organizacja wycieczek dla osób niepełnosprawnych. Po przejściu studiów i uzyskaniu pozytywnych wyników oraz odpowiednich dokumentów potwierdzających ukończenie szkoły, absolwent może starać się o pracę w hotelu, biurze podróży, ośrodku wypoczynkowym, centrum rekreacji i odnowy biologicznej. Ma prawo organizować różnego rodzaju wycieczki oraz brać odpowiedzialność za przeprowadzenie wszelkich imprez społecznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here