Jak wyglądają studia doktoranckie?

Obecnie na rynku pracy coraz większą uwagę przywiązuje się do wykształcenia kandydatów na dane stanowisko. Bez dyplomu dobrej uczelni w wielu branżach znalezienie dobrej pracy jest bardzo trudne lub nawet niemożliwe. Dlatego młodzi ludzie coraz większą uwagę przywiązują do kwestii wykształcenia, które niejednokrotnie jest dużo ważniejsze niż doświadczenie życiowe i zawodowe.

Obecnie panuje tendencja polegająca na tym, że tytuł magistra nie gwarantuje już pracy na wysokich stanowiskach. Dlatego wielu absolwentów uczelni wyższych tuż po uzyskaniu dyplomu decyduje się na podjęcie studiów doktoranckich. Jest to doskonała możliwość na poszerzenie swoich horyzontów życiowych. Ponadto zdecydowana większość pracodawców bardzo przychylnie patrzy na kandydatów, którzy mogą poszczycić się tytułem naukowym doktora.

Studia doktoranckie dzielą się na dwa warianty – stacjonarne oraz niestacjonarne. Te pierwsze charakteryzują się tym, iż są na ogół bezpłatne. Co do zasady słuchacze takich studiów otrzymują specjalne stypendium, które umożliwia im zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. W zamian za stypendium doktorant jest zobowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach uczelni. W większości wypadków zobligowany jest on do prowadzenia lekcji z przedmiotu, z którego pisał pracę magisterską. Zakłada się, że to właśnie z tej dziedziny naukowej jest najlepiej przygotowany do samodzielnego i konstruktywnego prowadzenia zajęć.

Doktorat niestacjonarny przeznaczony jest dla osób, które w tygodniu pracują. Zdecydowanie zaleca się skorzystanie z tego modelu, ponieważ jest mniej czasochłonny. Zajęcia odbywane są w ramach zjazdów, które organizowane są wyłącznie w wybrane weekendy. Dzięki temu można z łatwością pogodzić obowiązki zawodowe z lekcjami. Studia tego typu są odpłatne, jednak w każdej chwili można uzyskać odroczenie poszczególnych rat, a nawet ich częściowe umorzenie.

Warto także pamiętać, że istnieje możliwość uzyskania stopnia doktora w sposób eksternistyczny. Polega on na tym, że w ramach cyklu edukacyjnego nie zdaje się poszczególnych zajęć, lecz określone bloki dydaktyczne. Konieczne jest jednak uzyskanie pozytywnego wyniku z języka obcego nowożytnego co najmniej na poziomie zaawansowanym. Ponadto niezbędne jest napisanie kilku publikacji, w tym co najmniej dwóch monografii na nurtujący doktoranta temat.

Jeżeli chodzi o długość studiów doktoranckich, to zależy ona od uczelni. Zdecydowana większość placówek edukacyjnych układa program tak, aby cały cykl dydaktyczny był możliwy do ukończenia w zaledwie trzy lata. Oczywiście możliwe jest uzyskanie zgody na odbywanie indywidualnego toku studiów. W takiej sytuacji możliwe jest ich ukończenie nawet w dwa lata. Indywidualny program umożliwia również sfinalizowanie procedury w czas dłuższy, na przykład w cztery lata. Jest to opcja szczególnie korzystna dla doktorantów, którzy muszą połączyć pracę zawodową z międzynarodowymi praktykami lub innymi zajęciami, które nie są wliczane do podstawowego programu studiów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here