Socjologia- czego dotyczą studia?

Socjologia- czego dotyczą studia?

Socjologia – studia te są kierunkiem wymagającym od kandydata zainteresowania społeczeństwem, tzn. jego funkcjonowaniem, zmianami w nim zachodzącymi oraz problemami społecznymi. Już w szkole średniej warto skupić się na przedmiotach, które będą przydatne w aplikowaniu na ten kierunek studiów. Głównymi z tych przedmiotów są język polski, historia, wiedza o społeczeństwie oraz geografia. Ponadto, ważnym przedmiotem jest matematyka, ze względu na korzystanie podczas studiów z narzędzi statystycznych wymaganych do przeprowadzania badań. Osoba decydująca się na studiowanie socjologii powinna również posiadać wiedzę ogólną, ponieważ socjologia jest bardzo szeroką dziedziną.

Jeżeli chodzi o cechy, jakie powinien przejawiać kandydat na studia socjologiczne, to przede wszystkim komunikatywność, kreatywność, cierpliwość, umiejętność analitycznego myślenia oraz empatia i dociekliwość. Cechy te niezbędne są w przyszłej pracy socjologa, ponieważ oprócz przeprowadzania badań, będzie on pracował z ludźmi. Umiejętność pracy w zespole jest zatem warunkiem koniecznym.

Można stwierdzić, że socjologia to kierunek studiów wymagający zarówno zdolności ścisłych, jak i humanistycznych. Jedne zajęcia polegają na przeprowadzaniu obliczeń, korzystając z baz danych, natomiast inne dotyczą teorii. Wiedza, która zostanie przekazana studentom na tym kierunku studiów dotyczy także psychologii społecznej, procesów społecznych oraz antropologii kulturowej. Przedmioty te są konieczne, aby właściwie przeprowadzać badania oraz nadzorować programy mające na celu rozwiązywanie problemów społecznych. Studenci będą również uczyć się filozofii, logiki, historii społecznej i statystyki.

W zależności od danej uczelni, istnieją różne specjalizacje, które student będzie miał możliwość wybrać podczas studiów. Jedną z nich jest „Praca socjalna”. Specjalizacja ta skupia się głównie na zagadnieniach związanych z pomocą społeczną. Innymi specjalizacjami, które wiążą się na przykład z marketingiem, to „Techniki badań marketingowych i Public Relations” oraz „zarządzanie zasobami ludzkimi”. Oprócz tego dostępne są takie specjalizacje jak „Badania rynku i opinii publicznej”, „Stosunki polityczne i systemy partyjne” lub „Socjologia organizacji pracy”. W czasie trwania studiów student ma możliwość zdecydowania, która domena socjologii interesuje go najbardziej i wybrania odpowiedniej dla niego specjalizacji.

Umiejętności, jakie będzie posiadał absolwent studiów socjologicznych, obejmują analizowanie danych statystycznych przy użyciu systemów komputerowych, przeprowadzanie analiz rynkowych oraz analizowanie preferencji konsumenckich. Absolwent będzie potrafił również samodzielnie realizować i projektować badania społeczne oraz interpretować dane wyniki.

Miejsca pracy, które przeznaczone są dla absolwentów socjologii to między innymi firmy doradztwa personalnego, instytucje społeczne, media, agencje reklamowe, ośrodki badania opinii społecznej oraz instytucje pomocy społecznej. Oprócz większych miast, takich jak Warszawa czy Kraków, studia na kierunku socjologia oferują również uczelnie znajdujące się między innymi w Kielcach, Bydgoszczy oraz Toruniu.

Studia podyplomowe – główne zalety

Studia podyplomowe - główne zalety

Człowiek, który przestaje się rozwijać, zaczyna umierać od środka. Traci sens życia, bo nie ma pojęcia, co z nim zrobić, jak nim pokierować, aby osiągać swoje cele. A trzeba je sobie wyznaczać i dążyć usilnie i ciągle do realizacji swoich planów. Niektóre z nich związane są ściśle z życiem zawodowym, gdyż w dzisiejszych czasach to właśnie kariera stała się priorytetem dla większości ludzi. Aby nią odpowiednio pokierować, należy koniecznie dbać o swoje wykształcenie, poziom wiedzy i ogólne umiejętności. Nawet osoby wykształcone, którym udało się już ukończyć jakieś studia, nie muszą wcale rezygnować z dalszego pozyskiwania informacji – oferują je im przecież studia podyplomowe – olsztyn. Mimo iż wiele osób już dziś z nich korzysta, niektórzy sądzą, że są one czymś zupełnie zbędnym i niepotrzebnym, jedynie rozwiązaniem doprowadzającym do utraty kolejnych pieniędzy. Czy aby na pewno? Tego trzeba się przekonać. A wystarczy odkryć kilka głównych zalet studiów podyplomowych, by samemu skłonić się ku walce o dodatkowe wykształcenie.

Studia podyplomowe nabrały dodatkowej wartości w dzisiejszym, szybko pędzącym świecie. Nikt już nie ma przecież czasu na codzienne chodzenie na uczelnię i przykładanie się do wszystkich wykładów czy zajęć praktycznych. Niektórzy też nie są w stanie studiować dwóch kierunków naraz, ponieważ muszą jednocześnie pracować i zarabiać na swoje utrzymanie. A studia podyplomowe w większości przypadków odbywają się wyłącznie podczas weekendów. Z zajęć organizowanych w soboty i niedziele spokojnie skorzysta nawet najbardziej zapracowana osoba, która podczas dni roboczych spędza kilkanaście godzin w swojej siedzibie firmowej. Oczywiście dodając sobie taki dodatkowy weekendowy obowiązek, człowiek traci cenny czas, który dotychczas przeznaczał na odpoczynek. Czy jednak można uznać to za jakąkolwiek stratę? Zyskuje przecież dużo więcej – szansę na dalszy rozwój i właściwe pokierowanie swoją karierą. Studia podyplomowe – olsztyn – trwają natomiast wyłącznie dwa lata, dlatego spokojnie można się na nich chwilę przemęczyć, aby coś potem zyskać.

Zazwyczaj studia podyplomowe cieszą się największym zainteresowaniem wśród tych osób, które chcą po prostu uzupełnić swoją wiedzę. Nie zamierzają się przebranżawiać i nie próbują zdobyć nowego fachu, ale po prostu zauważają, że po ukończeniu dodatkowego kierunku mogłyby spokojnie liczyć na kolejny awans, korzystną premię lub lepszą pozycję w całej firmie. Niemalże przy każdej branży można skorzystać z uzupełniających wiedzę studiów podyplomowych. Specjalizacja nie ma tutaj żadnego znaczenia. Zarówno humanista, jak i matematyk czy architekt może po swoich normalnych studiach dalej się kształcić i rozwijać, decydując się na ukończenie kolejnego dodatkowego kierunku. Koniecznie powinny o nim pomyśleć te osoby, którym dotychczas nie układało się zbyt dobrze w ich życiu zawodowym. Trzeba dać sobie po prostu tę szansę na zmianę życia, którą niejednokrotnie stają się właśnie studia podyplomowe bądź zwykłe szkolenia.

Psychologia na studiach podyplomowych.

Psychologia na studiach podyplomowych.

Studia podyplomowe to szczególny rodzaj studiów dla osób mających wyższe wykształcenie. Nie można podjęć nauki na studiach podyplomowych nie mając ukończonych studiów co najmniej I stopnia.
W Polsce osoby posiadające maturę mogą rozpocząć 5 – 6 letnie studia magisterskie, lekarskie, weterynaryjne obejmujące swoim programem dwa szczeble studiów wyższych: studia I stopnia dające tytuł licencjata i studia II stopnia kończące się magisterium albo zdobyciem dyplomu lekarza. Można realizować te dwa stopnie studiów oddzielnie, można zatrzymać się w edukacji na stopniu I.
Studia podyplomowe nie zmieniają poziomu wykształcenia, choć niewątpliwie podnoszą poziom wiedzy, a szczególnie umiejętności zawodowych. Celem tego rodzaju studiów jest zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, albo nowej specjalności w zawodzie już wykonywanym. Jako przykład warto podać nauczycieli. To grupa zawodowa najczęściej kształcąca się na studiach podyplomowych. Kolejne reformy szkolnictwa zmuszają nauczycieli do zmiany typu szkoły na inny i często wymaga to zmiany kwalifikacji. Magister biologii pracujący w liceum, po przejściu do szkoły podstawowej będzie mógł nauczać przedmiotu przyroda tylko wówczas, gdy ukończy nowy kierunek studiów. Mimo szerokiej posiadanej wiedzy, musi nauczyć się być nauczycielem tego nowego przedmiotu. Wielu nauczycieli ma kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów – ukończyli studia magisterskie a następnie kilka podyplomówek.
Spora grupa nauczycieli poszukuje studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i psychologii. Niezorientowani mogą być tym faktem zdziwieni, ale nauczyciele spotykają się w praktyce szkolnej z takimi przypadkami, że ich wiedza za studiów dawno przestała być użyteczna. Nowa wiedza, nowe metody terapii pedagogicznych i psychologicznych powinny wchodzić w skład warsztatu każdego nauczyciela.
Właśnie tutaj z pomocą przychodzą studia podyplomowe – psychologia studiowana w tej formie najczęściej wykorzystywana jest potem w edukacji.
Ale oferta uczelni organizujących studia podyplomowe wychodzi na przeciw potrzebom również innych uczestników rynku. Wiedzę i umiejętności z zakresu ludzkich zachowań chętnie wykorzystują właściciele firm, pracownicy korporacji odpowiedzialni za zarządzanie zasobami ludzkimi, agencje reklamowe, firmy handlowe. Wyposażeni w wiedzę psychologiczną współcześni biznesmeni uczą się jak sprawić, by pracownicy pracowali chętniej i lepiej, a klienci chętniej kupowali produkty czy korzystali z usług firmy.
Wśród ofert studiów podyplomowych z psychologii największym powodzeniem cieszą się specjalności:
– coaching
– psychologia biznesu,
– psychologia kryzysu,
– negocjacje i mediacje,
– psychologia zwierząt,
– psychologia motywacji,
– psychologia kliniczna,
– psychodietetyka,
– psychologia transportu.
Wymienienie wszystkich specjalności psychologicznych możliwych do zdobycia w Polsce wymagałoby dłuższego czasu na rzetelne zbadanie tego zjawiska.
Niektórzy mówią, że psychologia to kierunek modny. Nie jest to trafne stwierdzenie. Moda bowiem przemija, a studia każdego stopnia i rodzaju na psychologii od zawsze cieszą się w Polsce największą popularnością. I nic nie zapowiada, aby to się mogło zmienić, albowiem nowoczesna wiedza psychologiczna znajduje zastosowanie w coraz to nowych obszarach życia społecznego.

Studiuj z nami!

Studiuj z nami!

Decyzja o wyborze studiów to decyzja, która może ukształtować resztę twojego życia. Niestety, w wieku około dwudziestu lat młodzi ludzie często nie wiedzą, gdzie i co chcieliby studiować.

Często można usłyszeć, że należy studiować coś, co ma odbicie w Twoich pasjach. Dla wielu, w tym dla mnie taka rada nie była zbyt wiele warta. Jestem przekonany, że jest grupa ludzi, którzy poznali już swoją pasję i być może będą w stanie przekuć ją na wartościowy biznes, bądź ciekawą karierę. Wiele osób, w tym ja nie posiada jednak konkretnej pasji, którą chciałoby wykonywać zawodowo. Motywująco brzmi fakt, że możesz zarabiać na graniu na gitarze, ale czy jeżeli okazjonalnie grywasz jakiś utwór na gitarze, być może nawet z ogromną pasja, to czy to od razu oznacza, że powinieneś przekuć to na pieniądze. Moim zdaniem nie zawsze tak jest.

Wybór studiów nie powinien opierać się na ślepym podążaniu za swoją pasją. Wybranie studiów w zgodzie z tym to jedynie konsekwencja nieco bardziej skomplikowanej analizy samego siebie. Chodzi o to, by wychwycić swoje mocne strony i właśnie pod nie wybrać kierunek studiów. Nie oszukujmy się. Większość absolwentów szkół średnich nie ma pojęcia o tym kim tak naprawdę chce być. Dlatego też uważam, że wybór studiów pod swoje silne strony i być może zainteresowania, pasje, daje najlepszą możliwość do wyboru studiów takich, przy których nie będziesz się męczyć, ale i rozwiniesz się i być może znajdziesz swoją własną drogę.

Fakt, że żyjemy w czasach, gdy oferta edukacyjna jest bardzo szeroka również sprzyja rozwojowi. Możesz próbować w różnych gałęziach edukacji. Jeżeli to co obecnie studiujesz nie podoba Ci się, wystarczy, że wpiszesz na przykład marketing – studia w przeglądarce internetowej, by znaleźć uczelnię, która oferuje edukację w tym kierunku studiów i zapiszesz się, w okresie przyjmowania kandydatur.

Nawiązując do poprzedniego akapitu: czy warto studiować w gałęzi marketingu? Uważam, że jest to jedna z grup kierunków, które rzeczywiście są warte studiowania. Dlaczego? Ponieważ wykładowcy bardzo często charakteryzują się pasją w wykładanych przedmiotach. Trzeba przyznać, że ten kierunek przyciąga specyficznych ludzi. Są to ludzie energiczni, pełni pasji i niebanalnych pomysłów na siebie. Studiując na kierunku marketingowym rozwiniesz szeroką pulę umiejętności potrzebną w tej gałęzi rynku.

Ofert pracy po tym kierunku na pewno nie brakuje. Marketing to podstawa każdej gałęzi przemysłu. Nie obędzie się bez niego żadna firma, która chce pozyskać klientów, a jak wiadomo każda firma potrzebuje stałego dopływu klientów do jej dalszego funkcjonowania. Dlatego też o swoje zatrudnienie nie będziesz musiał się martwić. Uczelnia na którą się zdecydujesz zapewni Ci dobre wykształcenie, a rynek zapewni Ci dobrą płacę.

To również jest element o którym warto wspomnieć. Awanse i podwyżki to coś, do czego będziesz musiał przywyknąć w marketingu. Prace w zespołach, premie i awanse, to coś, bez czego marketing nie istnieje. Jeżeli po wstępnej analizie samego siebie dostrzegasz umiejętności, które mogą sprawdzić się w marketingu, nie wahaj się aplikować na zgodny kierunek studiów.

Wybór studiów to podstawa

Wybór studiów to podstawa

Od zawsze kochałem muzykę. Jest ona dla mnie czymś, czego tak naprawdę nie jestem w stanie nawet opisać. Wiem jedno – towarzyszyła mi odkąd pamiętam. Od najmłodszych lat bowiem, w moim domu grało radio. Gdy wstawałem rano do szkoły, pierwszym co słyszałem zaraz po dźwięku mojego budzika, były dźwięki płynące z odbiornika radiowego.
Nie inaczej było po powrocie do domu z zajęć szkolnych. Różne utwory, różne gatunki muzyczne, różne instrumenty użyte do ich skomponowania. To wszystko w jakiś sposób odcisnęło swoje piętno na moim młodym umyśle. Piętno to oczywiście było jak najbardziej pozytywne. Do dziś jestem ogromnie wdzięczny moim rodzicom za to, że nieświadomie zaszczepili we mnie miłość do szeroko pojętej muzyki.

Po raz pierwszy sygnał, że mogę w przyszłości mieć związane z muzyką coś więcej niż tylko chęć do jej słuchania wysłałem na zajęciach z przedmiotu o tej samej nazwie, w szkole podstawowej. W przeciwieństwie do reszty chłopaków z mojej klasy, cieszyłem się jak szalony, gdy w planie zajęć zbliżała się właśnie lekcja muzyki. Dzięki uprzejmości pani prowadzącej zajęcia, a także dodatkowym lekcjom prowadzonym przez nią po obowiązkowych godzinach, nauczyłem się wstępnie grać na kilku instrumentach. Był to flet, harmonijka, a także keyboard.
Rodziców bardzo cieszył fakt, że posiadam swoją pasję. Ojciec zresztą, do dziś przypisuje sobie wszelkie zasługi związane z moją działalnością. I pomyśleć, że on po prostu lubił słuchać radia do śniadania…
Lata leciały, a dla mnie naturalnym pomysłem wydawało się to, żeby kontynuować rozwój moich muzycznych zainteresowań także w gimnazjum i szkole średniej. Kolejne 6 lat, po szkole podstawowej spędziłem więc w szkołach o profilu muzycznym. Nauka w nich nie odbiegała w żadnym stopniu od tej w szkołach, które określę na potrzeby ich rozróżnienia, mianem „normalnych”. Jedyna różnica polegała na dodatkowych kilku godzinach tygodniowo z gry na wybranych instrumentach, a także śpiewu.
Po ukończeniu liceum muzycznego, mój zapał wcale nie słabł. Wręcz przeciwnie – byłem zdecydowany by kontynuować wykonaną przeze mnie w tym zakresie pracę i postanowiłem podjąć się pójścia na studia muzyczne. Okres nauki w szkole wyższej wspominam doprawdy cudownie. Poznałem tam wiele wspaniałych osób, które potrafiły oczarować mnie przede wszystkim skalą swojego talentu, ale i osobowością. Mówię tu zarówno o kolegach i koleżankach z roku, jak i o wykładowcach, którzy nas uczyli. Ci, byli oczywiście zawodowymi muzykami – grali m.in w operze, tworzyli ścieżki dźwiękowe do filmów, nagrywali przerywniki do sztuk teatralnych. 5 lat spędzone na uczelni, sprawiło, że dziś muzyka jest moim sposobem na życie.

To cudowne uczucie gdy potrafisz przekuć swoją pasję w coś, co sprawia, że jesteś w stanie się utrzymać. By jednak go doświadczyć, trzeba być niesamowicie wytrwałym w dążeniu do celu. W moim przypadku pomysł na życie był jeden i nie zmienił się od najmłodszych lat ani razu. Chciałem być muzykiem i nim zostałem. Ważne jest po prostu by kochać to co się robi. Wtedy też o żadnych chwilach zwątpienia nie może być mowy, one po prostu się nie pojawią.