Studia ekonomiczne

Studia ekonomiczne

Studia ekonomiczne są jednym z najczęściej wybieranych kierunków studiów w obecnych czasach i nic w tym dziwnego, bowiem ekonomia posiada olbrzymi wpływ na codzienne życie wszystkich ludzi, zatem oczywiste jest, to, że nie brakuje osób do zgłębienia ekonomii i jej reguł.

Na czym w ogóle polega ekonomia? Jak sprawdzimy w słowniku pojęcie ekonomii, to przeczytamy tam, iż ekonomia (z ang. economics) to nauka społeczna o zarządzaniu i gospodarowaniu w warunkach ograniczoności zasobów. Ekonomia zajmuje się szczegółową analizą wszystkich procesów gospodarczych zachodzących w szeroko rozumianej gospodarce.

Ekonomia dzieli się na dwa działy:
– Makroekonomię – jest to nauka analizującą gospodarkę jako całość. Przedmiotem analizy w tym dziale ekonomii są zagadnienia związane z kształtowaniem się produktu krajowego brutta, bezrobociem, czy też inflacją,
– Mikroekonomia – naukę badającą poszczególne elementy, które tworzą gospodarkę, (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe itd.). Analiza w tym dziale polega na obserwowaniu i analizowaniu zachowań poszczególnych jednostek występujących na rynku, takich jak na przykład: producentów i konsumentów, sprzedawców i nabywców.

Na uczelniach ekonomicznych najczęściej studiują osoby o umyśle analitycznym, umiejące logicznie łączyć poszczególne fakty. Również u osób studiujących na tym kierunku mile widziane jest okazywane zainteresowanie wydarzeniami gospodarczymi zarówno w kraju, jak i na całym świecie.

Jak długo trwają studia ekonomiczne?
Studia ekonomiczne realizowane są w systemie 3+2, zatem łącznie trwają pięć lat. W tym oczywiście, podczas trwania studiów realizowane są praktyki zawodowe.

Uczelnie na kierunku ekonomicznym oferują między innymi takie specjalności jak:
– Administracja i finanse sektora publicznego – wiedza oparta o funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego,
– Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw – nauka polega na interpretacji i ocenie finansowej poszczególnych aspektów aktywności podmiotów gospodarczych działających na rynku,
– Ekonomika turystyki i rekreacji – zdobywanie wiedzy w zakresie wykorzystywania i wyeksponowania potencjału tkwiącego w poszczególnych regionach,
– Zarządzanie projektami – wiedza i umiejętności z zakresu kierowania projektami.

Co bardzo istotne, wiedza zdobyta i wyniesiona ze studiów ekonomicznych przydaje się absolwentom tego kierunku, nie tylko w aspekcie zawodowym, ale i w codziennym życiu. Łatwiej jest takiej osobie umiejętnie gospodarować własnym budżetem domowym. Taka osoba również będzie miała większą świadomość konsumencką. Studia ekonomiczne pozwolą absolwentowi, zaznajomić się z mechanizmami działania gospodarki. Pozna sposoby, reguły zarówno maksymalizowania zysku, jak i minimalizowania kosztów.

Absolwenci studiów ekonomicznych z zakresu szeroko rozumianej ekonomii znajdują zatrudnienie w:
– bankach,
– towarzystwach ubezpieczeniowych,
– działach finansowych przedsiębiorstw,
– funduszach inwestycyjnych,
– organach administracji państwowej,
– biurach rachunkowych,
– biurach doradztwa podatkowego,
– działach analiz ekonomicznych.

Studia pielęgniarskie

Studia pielęgniarskie

Pielęgniarstwo jest to kierunek bardzo rozwojowy, zawierający wiele dyscyplin. Najczęściej poruszane tematy dotyczą:
– nauki oraz pracy,
– zagrożeń zdrowotnych występujących w środowisku zamieszkania,
– problemów zdrowotnych mieszkańców na całym świecie.
Założenia polityki społecznej oraz zdrowotnej państwa, organizacja systemu ochrony zdrowia – umożliwia zrozumienie oraz poznanie założeń nauki pracy pielęgniarskiej, a także znaczenie zasobów pielęgniarstwa oraz jej struktury.

Licencjat na studiach pielęgniarskich trwa 3 lata. Studia pielęgniarskie są dwustopniowe, zatem uzyskać można tytuł: licencjat pielęgniarstwa (po obronie pracy licencjackiej) oraz magistra pielęgniarstwa (po obronie pracy magisterskiej). Wymagania te obejmują trzy bloki przedmiotów:
– kształcenia ogólnego,
– podstawowych,
– kierunkowych.

W skład bloków przedmiotu wchodzą: filozofia i podstawy etyki, język obcy, wychowanie fizyczne oraz jeden przedmiot do wyboru.
Podstawowe przedmioty to:
-anatomia,
-fizjologia,
-biochemia,
-genetyka,
-patomorfologia,
-patofizjologia,
-mikrobiologia z podstawami parazytologii,
-zdrowie publiczne,
-farmakologia,
-psychologia, socjologia,
-pedagogika,
-socjologia,

Absolwent pielęgniarstwa.
Absolwent takiego kierunku studiów realizuje zadania zawodu zaufania publicznego, także łatwo musi nawiązywać kontakty interpersonalne z ludźmi, a także cechować się życzliwością oraz dużym zrozumieniem ze strony wszystkich pacjentów. W tym zawodzie liczy się przede wszystkim: wrażliwość na ludzkie choroby oraz cierpienia, odpowiedzialność, podejmowanie odpowiednich decyzji, duża odporność na stres w trudnych i wyjątkowych sytuacjach. Podstawą jest wiedza nie tylko na temat pielęgniarstwa, ale także na temat nauk społecznych oraz medycznych. Pielęgniarstwo to kierunek, gdzie wiedza jest obszerna.

Organizacja studiów:
W ustawie programowej są wymagania oraz odpowiednie role do spełnienia. Do tego zostanie przygotowany każdy uczeń po zakończeniu tego kierunku studiów. Jest to zatem:
– organizacja, planowanie i realizacja pielęgniarskiej opieki,
– dawanie świadczeń z zakresu zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom oraz promowania,
– całościowa i zindywidualizowana opieka nad niepełnosprawnym, umierającym oraz chorym pacjentem,
– wykonywanie zapobiegawczych świadczeń rehabilitacyjnych, zapobiegawczych oraz diagnostycznych z przepisami jakie obowiązują,
– współpracowanie z opieką zdrowotną w roli uczestnika,
– wsparcie oraz inicjowanie działań społeczności na rzecz zdrowia,
– zasady etyki zawodowej,
– zapewnienia najlepszej opieki jednostce i rodzinie,
– odpowiednia komunikacja z pacjentem, jego rodziną oraz najbliższymi,
– rozwój myślenia krytycznego, pielęgniarskiej praktyki, badania naukowe z zakresu wiedzy nauk społecznych, medycznych, opieki zdrowotnej, teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu.

Praca po skończeniu studiów pielęgniarskich:
Studia pielęgniarskie (po ich skończeniu) dają pracę na przykład:
– placówki wychowania oraz nauczania
– zakłady opieki zdrowotnej,
– zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze,
– zakłady opiekuńczo – lecznicze,
– ratownictwo medyczne.

Dobry pedagog- jakie cechy powinien posiadać?

Dobry pedagog- jakie cechy powinien posiadać?

Wybór kierunku studiów to bardzo trudna decyzja. Przed wszystkim z powodu tego, że zazwyczaj w wieku lat 19, nie mamy jeszcze w pełni wyklarowanej wizji naszego przyszłego życia. Dzieje się tak głównie dlatego, że do tego typu wyboru nie przygotowują nas poprzednie szczeble edukacji. Żadne liceum publiczne nie jest w stanie dostatecznie ukształtować młodego człowieka- tak, aby był on pewien, czego oczekuje od życia, co sprawia mu prawdziwą przyjemność, jak w ogóle zabrać się do tak ważnych decyzji.

Jeśli dziecko uczęszcza do placówki prywatnej, być może ma większą samoświadomość. W takich szkołach bowiem, kładzie się zdecydowanie większy nacisk na rozwój własnych zainteresowań, pobudzanie pasji, podążanie za głosem intuicji, a nie ślepe odtwarzanie treści programowych. Niestety w przypadku szkół publicznych nadal ta druga kwestia jest ważniejsza. Być może brakuje nam odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli i pedagogów, którzy potrafiliby pokierować rozwojem dzieci i młodzieży w prawidłowy sposób.

Studia pedagogiczne powinny ich do tego odpowiednio wyszkolić, ale nie zawsze tak się dzieje. Głównie dlatego, że niestety pedagogika nadal jest traktowana, jako studia, które wybiera się z braku innych pomysłów. Tym czasem pedagog to bardzo odpowiedzialne stanowisko. I nie każdy ma naturalne predyspozycje do wykonywania tego zawodu. Szczególnie, gdy mowa o wychowaniu przedszkolnym, czy nauczaniu początkowym. Dziś, kiedy rodzice są coraz bardziej świadomi potrzeb swoich pociech i mają coraz większe wymagania w stosunku do wychowawców dzieci, nauczycielka wychowania przedszkolnego nie może bazować jedynie na starych utartych formułkach i metodach nauczania. W jej działaniu liczy się przede wszystkim otwartość na nowości, chęć stałego poszerzania wiedzy, gotowość do podejmowania nowych wyzwań i ogromna cierpliwość.

Pedagog musi posiadać szereg specyficznych cech osobowościowych, aby móc odnaleźć się w pracy z maluchami. Przedszkolaki to dzieci, które właśnie zaczynają poznawać świat i możliwości, jakie on im daje. Zadaniem nowoczesnego i świadomego nauczyciela jest umiejętność dotarcia do każdego dziecka z osobna, zrozumienia jego indywidualnych potrzeb, spojrzenia na rzeczywistość jego dziecięcymi oczami. Zdolność do empatii jest kluczową umiejętnością, jaka musi posiadać dobry pedagog. Bez niej nie będzie bowiem potrafił należycie zrozumieć swoich wychowanków, a przez to i nie będzie w stanie prawidłowo pokierować ich rozwojem. A te pierwsze kilka lat życia bywają kluczowe dla późniejszych wyborów i poglądów małego dziecka.

Dziś kładzie się ogromny nacisk na to, aby nauczyciel wychowania przedszkolnego, czy nauczania początkowego, był człowiekiem z pasją. Musi on wykazywać zdolności organizatorskie i przywódcze, jednocześnie wzbudzać u wychowanków szacunek i respekt, ale nie budzić przy tym strachu. Dobry pedagog to taki, do którego dziecko może i chce przyjść z każdym swoim problemem. I wie, że nauczyciel będzie się starał rozwiązać ten problem natychmiast.

Studia bez matury

Studia bez matury

Nauka to nieodzowny proces w życiu każdego dziecka i młodego człowieka. Jest proces żmudny i męczący dla każdego młodego organizmu. Dziecko wiele godzin spędza w szkole, przesiadując w ławce i przyswajając ogromne ilości materiału.
Nauka z reguły kojarzy się naszym pociecho wyłącznie z przykrym obowiązkiem szkolnym i pracami domowymi, które zajmują im bardzo dużo czasu, przez co dzieciaki nie mogą rozwijać swoich zdolności, czy zainteresowań.
W lepszej i bardziej komfortowej sytuacji znajdują się uczniowie zdolni, dla których nauka nie stanowi większego problemu i z łatwością przyswajają wiedzę, co ma swoje odzwierciedlenie w wynikach i ocenach szkolnych.
Tacy uczniowie znajdą o czas i chęci zarówno na naukę, jak i na rozwój swoich pasji i zainteresowań.
Jednak nie każdy uczeń jest taki zdolny i szybko zapamiętuje wiedzę. Są przecież dzieci, którym nauka nie przychodzi z taką łatwością i spędzają wiele długich godzin, aby opanować i zrozumieć daną porcję materiału.
Tacy uczniowie z reguły otrzymują słabsze wyniki w nauce mimo całego trudu, jaki wkładają w proces nauczania.
Od pierwszych dni nauki w szkole, większość mądrych i odpowiedzialnych rodziców wpaja do głowy swoim pociechom, że nauka jest bardzo ważna i potrzebna i przykładanie się do niej na pewno zaowocuje w przyszłości.
Jeżeli dziecko złapie bakcyla nauki i będzie chłonne na wiedzę ,to w starszych klasach nie powinno mieć problemów w nauce. Systematyczna wiedza i nauka to podstawa prawidłowego procesu nauczania.
Jednak są uczniowie, którzy od pierwszych chwil w szkole, przejawiają niechęć do nauki. Brakuje im systematyczności i konsekwencji, przez co kolejne etapy nauczania sprawiają im coraz większe problemy.
Tacy uczniowie z reguły do końca swojej nauki w szkole nie otrzymują wysokich notowań, a ich oceny są słabe.
Dzieciaki takie kończą swoją edukację w kluczowym dla nich momencie.Nie przystępują do egzaminu maturalnego, będącego najważniejszym egzaminem dla dorastającego młodego człowieka. W obawie przed niepowodzeniem, dzieciaki te rezygnują z marzeń o nauce na wyższych uczelniach, bo tę drogę zamyka im niestety brak matury. Niepowodzenia szkolne we wcześniejszych latach nauki spowodowały u tych młodych ludzi ogromne zaległości i kompleksy, które przyczyniły się do rezygnacji z matury.
Młodzież taka nie zdaje sobie sprawy, że ostatecznie zamyka sobie drogę do lepszej przyszłości, że studia bez matury nie będą możliwe i taki człowiek już na zawsze będzie skazany na pracę fizyczną lub inne zajęcie, nie przynoszące satysfakcjonujących korzyści finansowych.
Stojąc u progu dorosłości, młodzież ma przed sobą trudne wybory swojej przyszłej drogi życiowej. Jedni potrafią wykorzystać swój potencjał i obierają prawidłowe kierunki rozwoju, decydując się na uczelnie, na których zdobędą wymarzony zawód.Inni, nie wierząc we własne siły i możliwości, z góry skazują siebie na niepowodzenia.Odrzucają możliwości dalszej nauki. Nie przystępując do egzaminu materialnego rezygnują z marzeń o studiach na wyższej uczelni i realizacji swoich marzec i planów życiowych.

Studia – architektura

Studia - architektura

Studia – architektura jest to kierunek, w którym wykorzystuje się wiedzę ogólną, elementy wiedzy technicznej, a także sztuk pięknych. Jest to jeden z najciekawszych i interesujących kierunków. Na dzień dzisiejszy architekta można nazwać inaczej: deweloper, manager tego procesu inwestycyjnego, rzeczoznawca budowlany itp. Dla ludzi interesujących się takimi rzeczami jest właśnie ten kierunek i można zatem uzyskać tytuł inżyniera architekta. Na tym kierunku zapoznajemy się z:
– metodami projektowania,
– zasadami kształtowania,
– technikami artystycznymi,
– przepisami techniczno – budowlanymi.

KANDYDAT NA studia – architektura powinien posiadać:
– predyspozycje do pracy m.in manualnej,
– przede wszystkim wyobraźnię przestrzenną
– zainteresowanie światem oraz sprawami innych ludzi, bieżącym życiem,
– osobowość twórczą, pomysłową, pewną siebie,
– zdolność do trafnego przewidywania procesów gospodarczych oraz społecznych.

STUDIA I STOPNIA
Na studiach I stopnia studenci uczą się na sam początek projektowej twórczej pracy, takiej jak:
– architekt,
– planista przestrzenny,
– urbanista,
– organizator procesu inwestycyjnego,
– miejski inżynier.
Po skończeniu studiów I stopnia uzyskuje się tytuł inżyniera architekta, który upoważnia do rozpoczęcia dalszej nauki czyli II stopnia studiów, a także można rozpocząć już pracę np. projektanta lub jego asystenta. Takie studia inżynierskie trwają cztery lata, czyli razem osiem semestrów. Są studia stacjonarne, czyli dzienne oraz niestacjonarne, czyli zaoczne.

STUDIA II STOPNIA
Czyli inaczej studia magisterskie. Na tym kierunku kształtuje się osobowość zawodową architekta, a także twórczą na wszystkich obszarach tej dziedziny. Student na studiach II stopnia kształtuje swoje umiejętności z zakresu projektowania:
– architektonicznego,
– konserwatorskiego,
– urbanistycznego
– planowania przestrzennego,
a także wykorzystuje dziedzinę:
– sztuk pięknych,
– nauk humanistycznych oraz technicznych.
Takie studia trwają dwa lata, czyli są to cztery semestry. Są studia stacjonarne, czyli dzienne oraz niestacjonarne czyli zaoczne.

Absolwenci studiów II stopnia przygotowani zatem są do samodzielnej pracy projektanta w pracowniach:
– architektonicznych, urbanistycznych,
– jednostkach administracji samorządowej i państwowej,
– urbanistycznych,
– instytucjach naukowo-badawczych.
Absolwenci mogą koordynować pracę:
– w wielobranżowych zespołach projektowych,
– samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą
– zarządzać projektowymi pracowniami urbanistycznymi i architektonicznymi,
– może starać się o uprawnienia, a by w przyszłości mógł samodzielnie kierować robotami w dziedzinie architektonicznej.
Absolwenci mogą także starać się o dalszą kontynuację własnego rozwoju naukowego na wszystkich wyższych uczeniach.

PERSPEKTYWY PRACY JAKO ARCHITEKT:
– firmy budowlano – architektoniczne,
– agencje designerskie,
– agencje i biura nieruchomości,
– rzeczoznawstwo budowlane,
– biura projektowe i pracownie architektoniczne,
– organy administracji państwowej.

Poznańskie studia podyplomowe.

Poznańskie studia podyplomowe.

Absolwenci szkół średnich, którzy z wynikiem pozytywnym zdadzą egzamin maturalny, mają prawo ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe. Nauka w uczelniach realizowana jest na trzech stopniach studiów. Pierwszy to studia licencjackie lub inżynierskie. Te trwające 6 semestrów studia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata. Wyższym szczeblem wykształcenia jest kolejny, drugi stopień studiów. Studia II stopnia to dwuletni okres kształcenia zakończony uzyskaniem tytułu magistra. Magistrem, magistrem inżynierem, albo lekarzem, farmaceutą, lekarzem weterynarii można zostać studiując na studiach łączących szczebel I i II. W zależności od rodzaju uczelni i kierunku jednolite studia magisterskie trwają 5-6 lat. Stopień III to studia doktoranckie.
Każdy kończący studia zazwyczaj tuż po nich rozpoczyna pracę. Jednak rzeczywistość czasem rozczarowuje i konieczna jest zmiana zawodu. Wtedy najlepszym sposobem na rozpoczęcie nowego etapu w życiu zawodowym jest ukończenie studiów podyplomowych.
Decyzję o studiach podyplomowych podejmują osoby, które mając już wykształcenie wyższe, pragną zmienić zawód radykalnie, albo tylko zdobyć kwalifikacje, których wymaga nowe stanowisko. Ten rodzaj studiów nie podwyższa poziomu zdobytego już wykształcenia, ale wyposażając studiujących w nowe umiejętności i wiadomości pozwala im zmienić kwalifikacje zawodowe. Prosto mówiąc – licencjat, który ukończy studia podyplomowe, nadal będzie „tylko” licencjatem, ale obok wykształcenia kierunkowego ze studiów I stopnia, będzie mieć nowe, które pozwoli mu wykonywać inny rodzaj pracy, zdobyć awans, zmienić pracę na lepszą.
Niemal wszystkie uczelnie w Polsce, czyli aż 434 (132 państwowe i 302 niepubliczne) oferują atrakcyjne kierunki i specjalności na studiach podyplomowych. Poprzez atrakcyjność kierunków uczelnie walczą o jak największą ilość studentów, szczególnie dlatego, ze studia podyplomowe są z reguły płatne.
Jeśli chodzi o atrakcyjne studia podyplomowe – Poznań wyróżnia się na tle większości ośrodków akademickich. Prestiżowy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ma w ofercie 68 propozycji podyplomówek. Na Politechnice Poznańskiej można zdobyć 48 nowych zawodów, a rekordzista – Uniwersytet Ekonomiczny – prowadzi nabór na ok. 80 studiów podyplomowych w każdym roku akademickim.
Oferta uczelni niepublicznych jest w Poznaniu również powyżej przeciętnej. Można studiować znane i od lat popularne kierunki, ale w nowych specjalnościach. Na przykład kwalifikacje z zakresu psychologii można zdobyć w bardzo wąskich, niszowych zakresach. O ile coaching, psychologia uzależnień, psychodietetyka są znane od dawna, o tyle stosowana analiza zachowań, psychologia transportu czy psychologia pozytywna są specjalnościami, które wciąż cierpią na niedobór wyspecjalizowanej kadry.
Znalezienie studiów podyplomowych na kierunku czy specjalności rzadko spotykanej może być szansą na nowe otwarcie. Nudną, źle opłacaną, niesatysfakcjonującą pracę można po trzech semestrach studiów podyplomowych zamienić na pracę we własnej świetnie prosperującej, nowoczesnej firmie, lub znaleźć zatrudnienie w miejscu w pełni spełniającym nasze oczekiwania.

Gdzie iść na studia?

Gdzie iść na studia?

Współcześnie kończąc szkołę średnią, czy to liceum czy technikum mamy dostępną bardzo szeroką ofertę dalszej edukacji. Możemy iść na uniwersytet, politechnikę, czy wyższą szkołę w niemal dowolnej specjalizacji. Niektóre studia są płatne, inne finansowane są z budżetu państwa i możemy z nich korzystać bez własnego wkładu finansowego.
Oczywiście nie wszystkie kierunki z bogatej oferty są warte polecenia, a niektóre wręcz przeciwnie, podobnie niektóre uczelnie nie cieszą się najlepszą opinią, dotyczy to zwłaszcza tych ulokowanych w małych i średnich miastach. Często udają się tam osoby, które chcą po prostu mieć jakiekolwiek wykształcenie wpisane w swoim życiorysie, ale czasem jego wartość pozostawia sporo do życzenia.
Poza zdobywaniem wiedzy studiowanie ma inne swoje zalety – takie jak ustawowe zniżki w komunikacji miejskiej czy w biletach na pociągi, brak konieczności opłacania składek zdrowotnych w podejmowanych pracach, czy też rozliczne promocje które dla studentów oferują różne sklepy czy lokale. Często to jest właśnie główną motywacją ludzi wybierających tą ścieżkę rozwoju. I choć zaczyna się od tego odchodzić, wciąż profilowane wykształcenie jest rzeczą na którą dużą uwagę zwracają pracodawcy. Oczywiście wielu studentów uczy się głównie w celu zdobycia wiedzy, czy to myśląc o pogłębieniu swoich zainteresowań, czy o pozyskaniu cennych umiejętności które będą potem wykorzystywać w swojej karierze zawodowej.
Nie bez znaczenia jest więc jaką uczelnię wybierzemy, ich oferta znacznie różni się między sobą, wszystkie mają też zupełnie inne wymagania – na niektórych wystarczy zdana matura (choć i to może niedługo przestać być konieczne), na inne kandydaci muszą podchodzić kilka lat z rzędu do procesu rekrutacji, by udowodnić swoje predyspozycje.
Same studia oczywiście też mają różne „stopnie trudności”, jedne można spokojnie pogodzić z pracą zawodową czy drugim kierunkiem, inne wymagają poświęcenia im niemal całego czasu.
Innym czynnikiem jaki trzeba oczywiście uwzględnić jest miasto w których znajduje się nasza uczelnia, jako że często początek studiów wiążę się z wyprowadzką z rodzinnego domu do akademika lub wynajmowanego mieszkania i początkiem mniej lub bardziej samodzielnego życia.
Oczywiście prym wiodą tutaj największe miasta naszego kraju takie jak Warszawa, Kraków czy Łódź, czy też, przez intensywny rozwój w ostatnich latach, często ostatnio wskazywane jako bardzo dobre miejsce na pracę czy studia – Wrocław. Dostępny jest tam Uniwersytet i Politechnika o wysokim poziomie a także wiele mniejszych, często prywatnych szkół wyższych. Wiele wydarzeń kulturalnych, piękna starówka i malownicze położenie, a także bliskość Sudetów oraz czeskiej i niemieckiej granicy czynią to miasto bardzo atrakcyjnym dla młodych ludzi/
Każdy powinien decyzję o swoim pójściu na studia, a jeśli tak to na jakie podjąć samemu, słuchanie się innych czy pójście na „modny” kierunek może skończyć się wylądowaniem w miejscu którego się nie lubi. Przy obecnie szybko zmieniającym się rynku pracy czasem najlepszą decyzją jest pójście za swoimi zainteresowaniami.

Studia podyplomowe w Krakowie

Studia podyplomowe w Krakowie

W naszym kraju rynek pracy jest obecnie bardzo dynamiczny. Wiele osób chcąc zwiększyć swoje zarobki, lub po po prostu znaleźć nową pracę decyduje się na zwiększenie swoich kompetencji i pozyskanie nowej wiedzy.

Bezrobocie w naszym kraju zbliża się do rekordowo niskiego poziomu. Wpływ na to mają warunki demograficzne (spadającą liczba urodzeń), duża emigracja naszych rodaków zagranicę, oraz rosnąca liczba emerytów. Nie znaczy to jednak że by otrzymać pracę wystarczy się „schylić”.

Konkurencja na rynku pracy jest zażarta, a dyplom magistra nie robi już na pracodawcach szczególnego wrażenia. Obecnie, by być na bieżąco należy bezustannie poszerzać swoją wiedzę. Zwiększa to znacząco nasze szanse na rynku pracy. Ponadto nigdy nie wiadomo, czy nabyta na studiach wiedza nie przyda się nam w przyszłości.

Wielu zastanawia się jak inwestować już zarobione pieniądze. Czy mają to być nieruchomości ? a może zdecydować się na lokaty ?
Co jednak, gdy żadna z tych odpowiedzi nie jest poprawna ? Od zawsze ludzie zamożni decydują się na najpewniejszą inwestycję- jest nią inwestowanie w swoje kwalifikację i wiedzę. Inwestycja ta przynosi z reguły największą stopę zwrotu.

Ciekawym i lubianym rozwiązaniem są teraz studia podyplomowe. Według badań ok. 80 % słuchaczy tych studiów, jest już osobami pracującymi. Ponadto plany zajęć bardzo często są konsultowane ze studentami. Ma to na celu optymalne połączenie balansu między życiem zawodowym a nauką. Całość nie powinna więc kolidować i utrudniać nam naszych codziennych obowiązków.

Zajęcia na studiach podyplomowych z reguły odbywają się w dni wolne od pracy. Często ich rozpoczęcie przypada na popołudniowe lub wieczorne godziny w piątek, by były kontynuowane w kolejne dni weekendu. Zjazdy studentów mają miejsce dwa razy w miesiącu. A nauka w zależności od specjalizacji trwa od 2 do nawet 6 semestrów.

Zalet płynących z podjęcia studiów jest wiele. Zaliczymy do nich na pewno nowoczesne i dostosowane do obecnych wymogów plany zajęć.

Wykładowcy prowadzący zajęcia bardzo często sami są praktykującymi zawodowcami. Dodatkowo, wykłady i uczęszczanie na zajęcia dają nam dużo okazji do nawiązania nowych kontaktów. Mogą one również sprawić że otworzą się przed nami nowe ścieżki rozwoju kariery.

Jeśli chodzi o kwestie finansowania, istnieje wiele możliwości sfinansowania tego przedsięwzięcia. Możemy zdecydować się na system ratalnych spłat, lub zapłacić za całość edukacji w jednej transzy.
Ponadto jeżeli jesteśmy już zatrudnieni, być może rozsądnie jest porozmawiać z naszym pracodawcą. Przekonanie go do poszerzania swoich kompetencji z pewnością zostanie dobrze odebrane. A kto wie ? być może sprawi to że całość studiów zostanie pokryta przez zatrudniającą nas firmę.

Studia podyplomowe – Kraków, niosą ze sobą wiele zalet. Nie tylko podniesiemy dzięki nim swoje szanse na rynku pracy. Zyskamy nowych przyjaciół czy otrzymamy w pracy podwyżkę.

Inwestycja w siebie z reguły jest najrozsądniejszą opcją, a jej efekty będą nam towarzyszyły przez całe nasze życie zawodowe.

Czy warto wybrać studia weterynaryjne?

Czy warto wybrać studia weterynaryjne?

Nasz przyszły zawód zależy nie tylko od naszych pasji i umiejętności, ale często również od edukacji oraz osiągnięć. Już przy wyborze szkoły średniej warto zastanowić się nad tym, co chcemy robić w przyszłości. Dzięki temu zdobędziemy wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w kierunku, który naprawdę nas interesuje. Po zdaniu matury i wszystkich najważniejszych egzaminów musimy podjąć decyzję, czy chcemy iść do pracy, czy też kontynuujemy naukę na uczelni. Jeżeli zdecydujemy się na tą drugą opcję, to musimy rozejrzeć się wśród dostępnych kierunków. Każda dziedzina może być ciekawa i interesująca, jednak warto kierować się własnymi pasjami i zdolnościami. Obecnie uczelnie oferują nie tylko urozmaicone zajęcia, ale także praktyki, przeróżne wyjazdy i projekty, które dadzą nam szansę na poznanie nowych możliwości. Jeżeli przyłożymy się do nauki i poszerzania swojej wiedzy, to będziemy mogli pochwalić się niesamowitymi wynikami. Mają one bardzo duży wpływ na naszą przyszłą karierę i stanowisko, dlatego warto dać z siebie wszystko i pokazać zainteresowanie tematem.
Studia weterynaryjne są idealne dla osób, które chcą pomagać zwierzętom. Oprócz tego każdy kandydat musi wykazać się cierpliwością oraz zamiłowaniem do biologii oraz chemii. Na zajęciach dowiemy się wszystkiego na temat budowy zwierząt, możliwych chorób, schorzeń, a także poznamy zachowania przeróżnych gatunków. Jeżeli chcemy zostać weterynarzem, to czeka nas dużo nauki i pracy. Musimy zrozumieć potrzeby zwierząt, a przy tym podejmować słuszne decyzje, aby nie zaszkodzić żadnemu stworzeniu. Na studiach weterynaryjnych nauczymy się także zabiegów chirurgicznych oraz dietetyki. Bardzo ważne jest zainteresowanie zwierzętami a także ciekawość świata i chęć poznawania nowych gatunków. W zawodzie weterynarza musimy współpracować nie tylko ze zwierzętami, ale także z ich właścicielami. Najważniejsze jest zatem opanowanie i umiejętność rozmawiania, rozpoznawania możliwych chorób. Każda dolegliwość musi być odkładnie przebadana, dlatego musimy przygotować się na podejmowanie słusznych decyzji.
Jeżeli chcemy leczyć zwierzęta to warto poznać ich zachowania i potrzeby. Bardzo ważne jest odpowiednie odżywianie a także doradzenia właścicielom, z jakich produktów powinni korzystać. Jeżeli przekażemy innym naszą wiedzę, to zwierzęta będą mogły się prawidłowo rozwijać. Studia weterynaryjne przygotują nas na wszelkie sytuacje, w których liczy się czas i umiejętność ocenienia sytuacji. W nagłych wypadkach musimy działać zdecydowanie, a przy tym wybierać najlepsze rozwiązania. Warto przykładać się do zajęć, ponieważ ważna jest nie tylko wiedza teoretyczna, ale także nasze zachowanie i ruchy, które wykonujemy podczas zabiegów. Zwierzęta są istotami, które odczuwają każdy ból, jednak nie potrafią okazać tego tak samo jak ludzie. W zawodzie weterynarza bardzo ważne są dodatkowe badania i ocena stanu narządów wewnętrznych. Każda najmniejsza nieprawidłowość musi zostać odpowiednio wcześniej uchwycona, dzięki czemu zwierzę będzie mogło powrócić do formy.

Czy warto kończyć studia?

Czy warto kończyć studia?

Rynek pracy w Polsce podlega dynamicznym zmianom. W ostatnich latach bezrobocie spadło do bardzo niskiego poziomu. Można uznać, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Pomimo tego, nad zagadnieniami edukacji wciąż unoszą się opary z poprzedniej epoki.
Jak wyglądała edukacja w minionych latach? Bardzo prosto – student musiał „zdobyć papier”. Przez dziesięciolecia sztucznie pompowano liczbę studentów, odwlekając moment w którym ci mieliby zasilić niewydolny rynek pracy. Polska stała jedną z największych fabryk magistrów w Europie. Jednak od tego czasu sytuacja mocno się zmieniła. Na rynku nastąpiła inflacja wykształcenia. Skoro pracodawcy mogli przebierać w dziesiątkach (jeżeli nie stekach) magistrów na jedno stanowisko, coraz bardziej zaczęły liczyć się konkretne umiejętności. Okazało się, że absolwenci niesamowitych uczelni miewali znaczne problemy z obsługą programów takich jak Exel lub Power Point. Młodzi inżynierowie potrafili wyliczyć wytrzymałość struktury konkretnego stopu stali, jednak mieli trudności ze zrozumieniem praktycznych możliwości obrabiarek. W związku z tym coraz mniejszą uwagę zaczęto przykładać do formalnego wykształcenia.
Rynek edukacji starał się nadążyć za zmieniającymi się warunkami na rynku pracy. Na wiele uczelni wprowadzono przedmioty, które miały nauczyć studentów również praktycznej strony wybranego zagadnienia. Jednak i tu natrafiono na pewien problem. Otóż studia to nie szkoła zawodowa. Studia muszą dotykać zagadnień bardziej ogólnych. Podstawowe pytanie brzmi – czy poznanie takich zagadnień będzie Ci przydatne? W wielu zawodach w ogóle nie trzeba mieć ukończonych studiów. Niekiedy wystarczą tylko studia inżynierskie.
Decyzję o wyborze kierunku kształcenia powinna poprzedzić rzetelna analiza plusów i minusów takiego rozwiązania. W końcu studia zajmują aż pięć lat. Może się okazać, że dużo lepszym pomysłem jest poświęcenie tego czasu na zbieranie doświadczeń zawodowych. Wybór kierunku i formy studiów nigdy nie należał do najłatwiejszych. Bardzo dużo zależy tu od indywidualnej decyzji studenta. Każdy sam musi sobie odpowiedzieć, co chce osiągnąć w życiu. Jednak bardzo istotne jest postrzeganie studiów w kategorii drogi do tego celu, a nie celu samego w sobie.
Żyjemy w epoce wiedzy oraz informacji. Z dużym prawdopodobieństwem wszyscy będziemy uczyć się przez całe życie. W dzisiejszych czasach nie wystarczy „zdobycie papierka”, który w teorii świadczy o naszej wiedzy. Dlatego coraz większym zainteresowaniem cieszą się studia podyplomowe oraz różnego rodzaju kursy. Podstawową różnicą, w stosunku do klasycznych kierunków studiów, jest to, że nauczycielami często są tu uznani eksperci. Wiedza ma wymierną wartość i istnieją setki powodów, żeby ją kupować. Jednak w tych zagadnieniach ogromne znaczenie ma świadomy i przemyślany wybór. Wiedzę najlepiej jest czerpać od praktyków. Ponadto byłoby bardzo dobrze, gdyby ta wiedza była przydatna w naszym codziennym życiu. W dzisiejszych czasach, jeżeli nie chcesz pozostać w tyle – musisz się rozwijać.