Studia licencjackie – co powinniśmy wiedzieć?

Studia licencjackie - co powinniśmy wiedzieć?

Kończąc szkołę średnią i zdając maturę często pada pytanie: Co teraz powinienem robić? Jaką uczelnię wybrać? Na jakie iść kierunek?
Te i inne pytania bardzo często zadają sobie maturzyści. Niektórzy z nich już od liceum bądź technikum wiedzą jaką drogą chcą podążać i jaki kierunek wybrać, inni muszą się nad tym zastanowić. obecnie w ofercie polskich uczelni możemy znaleźć kierunki jakie tylko chcemy zaczynając od filozofii a kończąc na kryminalistyce. Musimy jednak pamiętać, że nie wszystkie kierunki możemy zakończyć po trzech latach. Niektóre z nich są jedynie w ofercie studiów magisterskich jednolitych i trwają one nie tak jak w przypadku licencjackich 3 a w inżynierskich 3,5 roku tylko 5 bądź 6 lat. Są to kierunki przede wszystkim bardzo specjalistyczne takie jak kierunki lekarskie, aktorstwo, grafika czy kierunki lekarsko dentystyczne.
Studia pierwszego stopnia tak zwane studia licencjackie rozpoczynają drogę ku uzyskaniu wyższego wykształcenia. Trwają one w przypadku studiów licencjackich 3 lata, czyli 6 semestrów natomiast w przypadku studiów inżynierskich 3,5 roku, czyli 7 semestrów. Kończą się one egzaminem licencjackim bądź inżynierskim a także obroną pracy dyplomowej.
Studia pierwszego stopnia to typ powszechnie przyjęte zachodnioeuropejskich w systemach edukacyjnych. Tytuł licencjata jest odpowiednikiem angielskiego tytułu bachelor oraz francuskiego licence.
Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia możemy zdobyć tytuł licencjata bądź inżyniera. pozytywne ich ukończenie otwiera drogę do dalszej edukacji na studiach II stopnia tak zwanych studiach magisterskich.
Jeżeli chodzi o program studiów pierwszego stopnia co obejmuje on zarówno przedmioty ogólne, jak i te ściśle związane z wybranym kierunkiem czy specjalizacją. Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia studiów licencjackich to:
Pierwszy etap:
Należy zarejestrować się w systemie IRK, podać wymagane dane, wybrać kierunek oraz opłacić rekrutację. W niektórych przypadkach wymagane jest załączenie dodatkowych dokumentów do systemu na przykład potwierdzenie znajomości języka angielskiego.
Drugi etap ( po ogłoszeniu wyników):
Należy sprawdzić w wyznaczonym terminie wyniki kwalifikacji w systemie IRK.
Trzeci etap:
kandydaci powinni dostarczyć komplet dokumentów w terminie podanym przez komisję rekrutacyjną, ponieważ nie dostarczenie dokumentów spowoduje wystawienie decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.
Lista dokumentów jakie są niezbędne do rozpoczęcia nauki na studiach pierwszego stopnia:
– kserokopia świadectwa dojrzałości,
– podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta IRK wraz z podpisem,
-kserokopia dowodu osobistego,
– trzy fotografie w wersji papierowej,
– jedna fotografia w wersji elektronicznej,
– umowa podpisywana na miejscu.
W przypadku składania dokumentów przez osoby trzecie należy przedstawić imienne upoważnienie dla osoby składającej dokumenty. osoba upoważniona do składania dokumentów powinna przedstawić do wglądu dowód osobisty kandydata, w celu poświadczenia kserokopii.

Po angielsku na studiach podyplomowych

Po angielsku na studiach podyplomowych

Promowana współcześnie idea dobrze wykształconych, umiejących dopasować się do rynku pracy, czy doszkalających się pracowników ma swoje odbicie w obecnej sytuacji na rynku pracy, gdzie potencjalni pracodawcy stawiają szereg wymagań przed kandydatami. W obecnych czasach kwalifikacje językowe należą do jednych z najbardziej pożądanych umiejętności, jakie powinien posiadać pracownik. Zwłaszcza jeśli mowa o firmach zagranicznych lub posiadających kontrahentów za granicą głównie w odniesieniu do sektora usług biznesowych. W ostatnich latach obserwuje się zdecydowanie zwiększone zainteresowanie inwestowaniem na polskim rynku firm zagranicznych. Najcenniejsza jest oczywiście znajomość języka angielskiego, który dominuje w międzynarodowych kontaktach handlowych. Pracownicy dużych korporacji, ale też i małych firm są poniekąd zmuszeni do płynnego porozumiewania się w języku angielskim w swoich codziennych obowiązkach. Wielu z nich odbywa specjalistyczne kurs językowe, kończące się egzaminem i uzyskaniem stosownego certyfikatu dla konkretnego poziomu znajomości języka. Ponadto należy zasygnalizować, że rozwój współpracy międzynarodowej, wysoka dynamika biznesu powiązana z rozwojem nowoczesnych technologii w przypadku wielu firm wpływa na zwiększony napływ pracowników anglojęzycznych z innych krajów. W konsekwencji tych trendów co raz większą popularnością cieszą się studia podyplomowe po angielsku i to zarówno wśród polskich pracowników, jak i wśród obcokrajowców. Dają one możliwość zdobycia wiedzy, kompetencji oraz cennych kwalifikacji, których ranga może być znacznie wyższa, niż w przypadku ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim. Ponadto studia podyplomowe po angielsku pozwalają na poszerzenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, a ich renoma może pomóc w otwarciu wielu drzwi w zawodowej karierze. W przypadku studiów podyplomowych po angielsku kadra akademicka dysponuje bardzo rzetelną wiedzą i umiejętnościami, niekiedy wykładowcami na takich kierunkach są uznane w międzynarodowym świecie akademickim profesorzy. Wszystkie te czynniki jednoznacznie wskazują na wysoką jakość takiej formy kształcenia. Należy jednak wspomnieć, iż studia podyplomowe po angielsku mogą być niekiedy wydatkiem wyższym niż w przypadku studiów podyplomowych realizowanych w języku polskim. W związku z promowanym w krajach Unii Europejskiej naciskiem na wspieranie edukacji dorosłych w obszarze kształcenia dorosłych, studia podyplomowe po angielsku często są dofinansowane że środków unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Dodatkowo wielu pracodawców chce inwestować w rozwoju kompetencji i umiejętności swoich kadr i dofinansowuje koszty studiów podyplomowych pracownikom w części lub w całości. Jak można zaobserwować ewentualny wysoki koszt takich studiów nie musi oznaczać znacznego obciążenia budżetu osoby na nie się decydującej. Korzyści płynące z ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim zdecydowanie przewyższają ewentualne wady takiego rozwiązania.

Kino to moja pasja

Kino to moja pasja

Byłem typem dziecka, które wprost nienawidziło czytać. Nie zamierzałem jednak nigdy się z tym szczególnie kryć – otwarcie mówiłem moim rodzicom, że nie lubię czytać lektur szkolnych, nie miałem także problemu z przyznaniem się im do tego, że po prostu sobie to odpuściłem decydując się na przeczytanie streszczenia. Przez pierwsze kilka lat szkoły podstawowej, rodzicie próbowali z tym w jakiś sposób walczyć. Do dziś pamiętam jak ojciec nakłania mnie do przeczytania jednej z sugerowanych mi przez niego książek. Zapewniał, że są zupełnie inne od obowiązkowych szkolnych lektur. To było na nic – ja po prostu nigdy nie lubiłem czytać. Tak też zostało zresztą do dzisiaj – nic się nie zmieniło.

Zupełnie inaczej było z oglądaniem filmów. Odkąd pamiętam była to moja ulubiona forma rozrywki, zaraz po wychodzeniu na dwór z kolegami oczywiście. Rodzice chwilę po tym, jak pogodzili się z tym, że nigdy nie zostanę tzw. „molem książkowym”, zaczęli dążyć do tego bym rozwijał swoje zainteresowania względem kinematografii i ani myślał tego zaniedbać.
Lata leciały, a ja dzięki uprzejmości mojego ojca, oglądałem coraz większą liczbę filmów, całkiem od siebie różnych, z różnych także okresów rozwoju światowego i polskiego kina. Czasy mojej młodości były czasami, gdy dynamicznie rozwijał się rynek kaset VHS i to one były podstawowym nośnikiem tego co kochałem całym sercem. Tata codziennie po pracy odwiedzał wypożyczalnię kaset i oddając film obejrzany przeze mnie wczoraj, zabierał do domu kilku kolejnych. Pamiętam jak dziś, że w czasach później podstawówki oraz gimnazjum oglądałem dokładnie jeden film dziennie. Zawsze mogłem sobie na to pozwolić, nawet w momencie gdy miałem sporo obowiązków związanych z nauką. Można wręcz powiedzieć, że moje zamiłowanie do kinematografii sprawiło, że nigdy nie miałem z tą nauką jakichkolwiek problemów. Od samego początku rozumiałem, że tylko dobre oceny są w stanie zagwarantować mi możliwość oglądania kolejnych tytułów. W związku z tym, te oceny zawsze były dość wysokie, a kolejne filmy zajmowały mi całkowicie wieczorny czas wolny.
Po gimnazjum nadszedł czas na szkołę średnią. Już wtedy byłem mocno ukierunkowany na rozwój mojej pasji. Wybrałem się do klasy teatralnej, wcale nie po to by nauczyć się grać. Zrobiłem to jedynie po to, by zrozumieć jak czują się aktorzy w trakcie odgrywania swoich ról. Nie żałuję ani chwili z 3 lat spędzonych w liceum na tym profilu nauczania. Ten czas w znacznym stopniu zmienił moje podejście do postrzegania filmów. Zacząłem się w nie wczuwać w jeszcze większym niż dotychczas stopniu. Zwracałem uwagę na większą liczbę szczegółów.

Prawdziwym zwrotem w mojej przygodzie z kinematografią była decyzja o wybraniu się na studia filmowe. Spotkałem tam dziesiątki ludzie myślących podobnie do mnie, a zajęcia ze specjalistami w zakresie kinematografii sprawiły, że dziś mogę śmiało powiedzieć, że kino to miłość mojego życia. 5 lat studiów połączonych z moim samozaparciem i chęcią zdobywania wiedzy w tym zakresie sprawiły, że jestem dziś operatorem filmowym. Spełniłem swoje olbrzymie marzenie i jako jeden z nielicznych mogę powiedzieć, że robię to co kocham i to co chciałem robić od zawsze.

Na studia

Na studia

Rekrutacje na studia wiążą się ze swoimi zasadami i procedurami. Wszystko zależy od uczelni i od kierunku, na który się aplikuje. Niektóre z kierunków mają bardzo wysokie progi i potrzeba świetnych wyników maturalnych, a czasem nawet dodatkowych zaświadczeń, aby móc na danym kierunku wylądować, na niektórych progi są znacznie niższe, co jest okazją dla tych, którym egzamin dojrzałości poszedł słabiej. Z pewnością przyda się wcześniejsza znajomość tego, jak działa kalkulator punktów na studia. W przypadku szkół prywatnych często jest jeszcze łatwiej, gdyż wystarcza odpowiednia zapłata dla uczelni, aby znaleźć się na kierunku. Pod uwagę bywają brane wyniki z różnych przedmiotów. Na uczelniach ekonomicznych będą się liczyć wyniki maturalne z takich przedmiotów jak matematyka, ewentualnie fizyka, czy geografia, na humanistycznych język polski lub historia. Jednak najczęściej wymagane są dobre wyniki z języków obcych. Nie jest to nic zaskakującego, gdyż dobre uczelnie oferują program międzynarodowy, który pozwoli rozwinąć się także przy okazji ewentualnego wyjazdu za granicą, a także, aby zrozumieć obcą kulturę. W końcu globalizacja i procesy zachodzące na co dzień w świecie, kwestie społeczne, a także gospodarcze, produkty z całego świata obecne na polskim rynku sprawiają, że powinniśmy wiedzieć, jak dochodzi do tego, że znajdujemy się na takim, a nie innym świecie, właśnie w takim położeniu. Studia są istotne w kontekście tego, aby zrozumieć, jak możemy się polepszać, ile wiedzy jeszcze powinniśmy nabyć, aby móc się wyspecjalizować w swojej profesji i czy metody, które podejmujemy dla zrealizowania swoich celów, są odpowiednie i skuteczne, a jeśli nie, to co moglibyśmy jeszcze zmienić, aby w przyszłości być zadowolonym z samych siebie. Często okazuje się, że droga, którą obieramy, nie jest jednak tą właściwą. Brakuje nam rozeznania, w tym, co tak naprawdę chcemy robić lub też, nie udaje się dostać na nasz wymarzony kierunek i musimy trochę zweryfikować swoje plany. Czasem okazuje się to jednak naszym wybawieniem i pokazujemy, że potrafimy się odnaleźć. Innym razem jednak okazuje się, że tylko straciliśmy czas, który mogliśmy przeznaczyć na coś pożyteczniejszego. Same studia to nie wszystko. Dają one jednak możliwość poza zajęciami, także na uczestnictwo w szkoleniach, praktykach oraz angażowanie się w różnego rodzaju, rozmaite wydarzenia. Studia najczęściej kończą się napisaniem pracy dyplomowej, która ma być podsumowaniem wszystkich umiejętności, które nabyło się podczas studiów, a także dowodem na to, że potrafi się samemu wykorzystać wiedzę naukową i odpowiednio wykorzystywać metodologię. Choć dla wielu, pisanie pracy dyplomowej może stanowić z czasem udrękę, zwłaszcza gdy chodzi o to, żeby zmieścić się w wymaganej liczbie stron, to dobór właściwego tematu, zwłaszcza takiego, który jest zbieżny z naszym obszarem zainteresowań. Wielu studentów utrzymuje, że sama obrona pracy dyplomowej, to najprostsza kwestia na studiach, gdyż wystarczy odpowiedzieć na trzy pytania, które są podawane do wiadomości przez promotora już wcześniej.

Poznań – studia

Poznań - studia

Poznań to piąte co do wielkości miasto w Polsce i stolica województwa wielkopolskiego. Liczy sobie ponad 500 tysięcy mieszkańców, aczkolwiek dodatkowo studiuje tam około 120 tysięcy studentów, którzy nie koniecznie są zameldowani na pobyt stały. Do tego doliczyć trzeba stale rosnącą poznańską aglomerację na obrzeżach stolicy Wielkopolski. W Poznaniu studentów jest więc bardzo dużo zwłaszcza patrząc proporcjonalnie – jedna piąta wszystkich mieszkańców. Z tego powodu ta grupa wiekowa ma bardzo duże zniżki w wielu lokalach gastronomicznych na jedzenie, alkohol czy też w sklepach na przedmioty codziennego użytku. Studenci mają w Poznaniu bardzo dużo możliwości na zabawę i spędzenie miło czasu ze znajomymi w wielu interesujących lokalach. Pod tym względem jest to więc dla wielu prawdziwy raj na ziemi, a także wcale nie tak duże miasto – można je z powodzeniem ogarnąć w przeciągu paru miesięcy. Poznań nie jest tak wielki jak Warszawa – oprócz ścisłego centrum znajdują się w nim właściwie tylko osiedla z wielkiej płyty, które przecież ciężko zaliczyć do wielkomiejskiej zabudowy.

Jeżeli chodzi o Poznań – studia najczęściej wybierane są przez młodych ludzi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, który obecnie znajduje się na trzecim miejscu w Polsce właściwie w każdym możliwym rankingu. W niektórych specjalizacjach nawet zdecydowanie bryluje nad innymi polskimi uczelniami wyższymi – są to filologie zagraniczne czy też filologia polska. Wydział Anglistyki oraz Wydział Neofilologii UAM cieszy się niesłabnącą sławą i renomą bardzo dobrej językowej uczelni oferującej kursy i studia z ponad czterdziestu różnych języków. Wielką renomą cieszy się również poznański Wydział Prawa i Administracji, który co prawda według Perspektyw zajmuje trzecie miejskie kraju, ale w rankingu rządowym został odznaczony jako jedyny prestiżową kategorią naukową A+. Można więc powiedzieć, że Poznań to miasto bardzo dobrze rozwijające się i oferujące dużo w dziedzinie szeroko pojętej edukacji akademickiej.

Oprócz UAM w Poznaniu około 20 tysięcy osób uczy się na najlepszej technicznej uczelni w Wielkopolsce i jednej z lepszych w zachodniej Polsce – na Politechnice Poznańskiej. Posiada ona rozległe kampusy i szerokie zaplecze techniczno-rozwojowe, które powoduje, że tamtejsi studenci zaznajamiani są z najnowszymi osiągnięciami dzisiejszej nauki. W Poznaniu znajduje się również piąty w Polsce w klasyfikacji uczelni medycznych Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, który kształci 10 tys przyszłych lekarzy specjalistów, farmaceutów, pielęgniarzy itd. Kolejne 10 tys osób spotkać można na Uniwersytecie Przyrodniczym oraz Uniwersytecie Ekonomicznym, który znajduje się w bardzo charakterystycznej czerwonej wieży widocznej doskonale na tle panoramy Poznania. Ostatnim, piątym poznańskim uniwersytetem jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, czyli była Akademia Sztuk Pięknych kształcąca tysiąc osób. Oczywiście istnieje jeszcze wiele rozmaitych uczelni prywatnych w tym chociażby dosyć znana Wyższa Szkoła Bankowa czy oddział SWPS.

Koszt studiów

Koszt studiów

Edukacja w naszym kraju jest darmowa, dlatego za publiczne, państwowe szkoły i uczelnie nikt z polskich obywateli nie musi płacić. Płatne są tylko szkoły prywatne oraz studia niestacjonarne czy w trybie wieczorowym. Niestety, już licealiści, którzy chcą wybrać się na studia, a także ich rodzice, powinno wziąć pod uwagę, że studia to jednak duży wydatek. Warta zastanowić się ile kosztują studia i zrobić sobie swój własny plan finansowania.

Pierwszy wydatek jaki należy wydać na studia zaczyna się już w liceum i są to korepetycje, z których korzysta duży odsetek uczniów. Korepetycje pozwalają lepiej przygotować się do matury, zwłaszcza gdy nauczyciel się nie stara. Zależnie od przedmioty godzina korepetycji może kosztować od trzydziestu do nawet stu złotych. I to za jeden przedmiot. Są jednak uczniowie, którzy z tego nie korzystają.

Następny wydatek to proces rekrutacji. Wielu ludzi składa podania na kilka uczelni na raz, aby mieć większe szanse w tym procesie i znaleźć się na liście studentów jakiejkolwiek uczelni lub kierunku. Złożenie podania na każdą uczelnie kosztuje, na przykład na uczelnię medyczne jest to zazwyczaj osiemdziesiąt złotych. Nie jest to ogromny wydatek, ale niektórzy potrafią przeznaczyć nawet i tysiąc złotych. Często zdarza się to wśród niedoszłych studentów medycyny.

Kolejnym wydatkiem związanym ze studiami może być wyrobienie zdjęcia do dokumentów, jeżeli uczelnia ma jakieś szczególne wymagania lub jeśli takiego zdjęcia nie mamy. Jest to koszt około trzydziestu złotych. Następnie, jeżeli znajdziemy się na liście studentów, to często papiery na uczelni trzeba złożyć osobiście. Jeżeli chcemy studiować w innym mieście niż nasze rodzinne to często trzeba poświęcić dodatkowe pieniądze na dowiezienie dokumentów na uczelnię. Jest to wydatek zależny od odległości. Na miejscu, zazwyczaj w dziekanacie, należy opłacić również legitymację studencką, a czasami także indeks. Jest to koszt dwudziestu złoty.

Wiele uczelni ma dobrze wyposażone biblioteki, na niektórych nie potrzeba książek, ale na niektórych uczelniach jest potrzeba zakupienia drogich podręczników. Często wychodzą nowe wydania książek, ponieważ wiedza jest uaktualniana. Na przykładzie studentów medycyny – pieniądze należy też przeznaczyć na fartuch, buty do szpitala czy stetoskop.

Jeżeli mieszkamy poza rodzinnym miastem musimy znaleźć sobie jakieś lokum. Najtaniej wychodzi studiowanie w mieście rodzinnym i mieszkanie z rodzicami. Jeżeli nie mamy takiej możliwości to możemy wybrać akademik. Jest to jednak opcja dla ludzi, którym nie przeszkadza mieszkanie w pokoju z dwoma czy trzema innymi ludźmi oraz łazienki na korytarzu. Akademik to jednak niezapomniane przeżycie, warto spróbować za te 400 złoty miesięcznie. Mieszkanie to droższa opcją, ceny wahają się w zależności od miasta, lokalizacji mieszkania, standardu w jakim jest ono umeblowane oraz od tego czy będziemy mieszkać w pokoju sami czy będziemy dzielić pokój z kimś innym. We Wrocławiu wynajmowanie pokoju to koszt od 500 do nawet 1500 złoty miesięcznie.

Medycyna estetyczna – studia

Medycyna estetyczna - studia

Jedną z najbardziej dochodowych dziedzin w dzisiejszym świecie jest oczywiście medycyna. Pracujący w jej obrębie ludzie zazwyczaj chwalą się niesamowicie wysokimi zarobkami, stabilnymi warunkami pracy i także możliwością realizowania własnych celów, związanych niejednokrotnie z chęcią pomagania innym ludziom. Medycyna estetyczna – studia – są jednym z takich kierunków, które zainteresują wszystkich młodych ludzi pragnących przyczyniać się do poprawiania całego świata. A jak wyglądają te studia? Czego można się z nich dowiedzieć, ile trwają i co można robić po ich ukończeniu?

Tak jak każde studia, tak i studia z medycyny estetycznej dostarczają uczniom zarówno wiedzy teoretycznej, jak i tej praktycznej. Opowiadają im o wszelkiego rodzaju zabiegach przeprowadzanych na skórze, dzięki którym można usuwać liczne schorzenia i przypadłości, minimalizować widoczność wszelkich mankamentów urody, a ostatecznie zapobiegać lub hamować rozwój groźnych i niebezpiecznych dla zdrowia lub życia chorób. Sama medycyna estetyczna skupia się również na ogólnej pielęgnacji ciała. Zwraca uwagę na rodzaj i wygląd skóry pacjenta, pozwala mu na dostrzeżenie pewnych wad, a następnie na ich całkowite usunięcie. Z pomocą zabiegów należących do dziedziny medycyny estetycznej można zlikwidować wszelkie zmarszczki, opóźnić proces starzenia się skóry, usunąć cellulit i rozstępy, a nawet zmniejszyć ilość tkanki tłuszczowej występującej na całym ciele. Zabiegi medycyny estetycznej mają zróżnicowany charakter – niektóre z nich jedynie poprawiają wygląd zewnętrzny, inne z kolei mają działanie typowo lecznicze. Medycyna estetyczna – studia – skupione są przede wszystkim na zajęciach praktycznych, jednakże nie można powiedzieć, że uczęszczający na nie uczniowie nie będą mogli pozyskiwać wiedzy teoretycznej. Ona oczywiście także się pojawi i będzie jej całkiem sporo. Zanim jakikolwiek lekarz będzie w stanie przeprowadzić chociażby najprostszy i najmniej inwazyjny zabieg na skórze, musi poznać jego ewentualne skutki uboczne. Powinien znać perfekcyjnie wszystkie miejsca występujące na ciele człowieka, aby umieć przewidzieć skutki wybranego zabiegu. Dopiero gdy teoria zostanie opanowana do perfekcji, studenci przystępują do trenowania umiejętności praktycznych. Zazwyczaj obejmują one niemalże 4/5 wszystkich godzin lekcyjnych. Pozwalają studentom testować zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce i pokazują im, czy robią to oni w sposób prawidłowy, czy jednak popełniają gdzieś tutaj pewne błędy. Należy je bowiem błyskawicznie zlikwidować. W przeciwnym wypadku na niewiedzy studiującego lekarza może ucierpieć kiedyś jego przyszły pacjent.

A kto może wybrać się na takie medycyna estetyczne – studia? Czy są one dostępne dla każdego? Niestety nie. Jest to bowiem kierunek podyplomowy, kierowany do wykwalifikowanych już lekarzy bądź stomatologów. Dopiero po wcześniejszym uzyskaniu odpowiednich uprawnień można więc zapisać się na studia z medycyny estetycznej i zapewnić sobie dodatkowy zawód lub całkowicie się przebranżowić.

Studia podyplomowe na kierunku logopedia

Studia podyplomowe na kierunku logopedia

Wielu Polaków posiada wyższe wykształcenie. I z każdym rokiem coraz większa grupa ludzi decyduje się na dalsze kształcenie. Czasem są to studia doktoranckie, lecz najczęściej są to studia podyplomowe. Każdego roku studia podyplomowe kończy około stu osiemdziesięciu tysięcy ludzi. Dlaczego podejmujemy takie studia mając już wyższe wykształcenie ? Bywa, że z własnej woli chcemy poszerzyć swoją wiedzę w zawodzie lub zdobyć nowy zawód. Ale najczęściej jest tak, że piastując dane stanowisko zmuszeni jesteśmy do dalszej edukacji. Albo wszyscy wokół ukończyli lub kończą studia podyplomowe, więc nam po prostu nie wypada ich nie podjąć. Różna jest motywacja, która ponownie prowadzi nas w progi wyższej uczelni. Różne są także rodzaje studiów podyplomowych. Na przykład logopedia – studia podyplomowe przeznaczone dla pedagogów. Czy osób chętnych, by zajmować się dziećmi lub osobami dorosłymi mającymi kłopoty z artykulacją. Bo logopedia jest nauką o kształtowaniu właściwej mowy w okresie rozwoju u dzieci małych. I doskonaleniu właściwej mowy w późniejszym wieku, gdy mowa zostaje zaburzona na przykład chorobą. Jedną z najczęstszych przyczyn utraty zdolności mowy przez osoby dorosłe jest udar mózgu. Przed logopedą stoi wiele zadań, lecz i wielka satysfakcja, gdy uda się pomóc człowiekowi. Aby być dobrym logopedą potrzebna jest wiedza z zakresu językoznawstwa, foniatrii, ortodoncji, neurologii, fizjologii, anatomii, audiologii, pedagogiki i psychologii. Kto może rozpocząć studia podyplomowe ? Studia podyplomowe przeznaczone są dla wszystkich osób posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. A więc dla osób posiadających licencjat lub ukończone studia inżynierskie, bądź studia magisterskie. Kończąc edukację na studiach podyplomowych absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia tychże studiów. Lecz pod tym względem każda wyższa uczelnia posiada własne wymogi. I dlatego czasem konieczne jest złożenie przez studentów pracy końcowej, albo zdanie egzaminu końcowego. Powstaje pytanie: co nam dają takie studia ? Studia podyplomowe posiadają wiele zalet. Po pierwsze są gwarancją na to, że zyskamy nową wiedzę, którą wykorzystamy w swojej pracy. Poza tym możemy studiować na kierunku zupełnie niezwiązanym z naszym dotychczasowym wykształceniem i wykonywanym zawodem. A więc ukończenie studiów podyplomowych daje nam możliwość zdobycia nowego zawodu. A co za tym idzie zmiany miejsca pracy, jeżeli ta dotychczasowa nam nie odpowiada. Ukończenie ich daje nam również możliwość awansu zawodowego. Następną zaletą jest to, że nie trwają one długo, bo zazwyczaj tylko dwa lata. Ponadto nie kolidują z naszą pracą zawodową, gdyż zjazdy i sesje odbywają się w weekendy. Dla przyszłych studentów ważne są także kwestie finansowe. W związku z tym wiele osób zastanawia się nad tym, ile mogą kosztować takie studia ? Niestety nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Koszt studiów podyplomowych jest zróżnicowany. I zależny od miejsca, statusu uczelni, popularności kierunku, osób prowadzących zajęcia, długości zajęć. Lecz istnieją kierunki studiów podyplomowych, które są częściowo, albo nawet w całości dofinansowywane z środków państwowych lub z środków unijnych.

Chęci są, czasu brak? To nie tak!

Chęci są, czasu brak? To nie tak!

Żyjemy w czasach, kiedy edukacja nie jest tylko wymówką od podjęcia pracy przez „wiecznego studenta”, ale właściwie koniecznością dla większości z nas. Na każdym kroku stykamy się z przymusem ciągłego rozwoju osobistego. Aby przetrwać, musimy zdobyć, a potem utrzymać stanowisko pracy lub też stworzyć takowe dla siebie. Świat pędzi do przodu, a wraz z rozwojem nowych technik rosną wymogi konieczne, by zyskać środki do życia.
Czasami bardzo trudno nam nadążyć za współczesnymi trendami. Owszem, pragniemy zdobywać dodatkowe umiejętności i stawać się lepszą wersją siebie. Świat wokół oferuje miliardy możliwości. Koleżanka zapisała się na kurs z asertywności. Sąsiad czyta fachową prasę i codziennie dokształca się w dziedzinie, w której się specjalizuje. Firma organizuje szkolenie wyjazdowe. Wiedzy do poznania przybywa w zastraszającym tempie.

Jest tylko jeden problem…

Mamy opcje do wyboru, ale nie mamy czasu. Doba wciąż ma tylko dwadzieścia cztery godziny, a nocą nasz organizm wciąż pragnie odpoczynku, mimo tylu prób dostosowania się do współczesnej cywilizacji w toku ewolucji. W ciągu dnia musimy zrobić tak wiele. Pracować, dbać o dom i rodzinę, spotykać się ze znajomymi, realizować zadania. Troszczyć się o wygląd, obchodzić święta, organizować wyjazdy, robić zakupy… lista jest nieskończona, a czasu tak mało. W nasze napięte grafiki próbujemy wcisnąć dodatkowy kurs we wtorki po południu. Marzą nam się studia poszerzające naszą wiedzę i otwierające drogę do awansu. A w najśmielszych marzeniach dokształcamy się w dziedzinie, która co prawda nie przyspieszy naszej kariery do turbo poziomu, ale za to da nam satysfakcję w życiu osobistym. Niestety, kto może sobie pozwolić, aby całą sobotę i niedzielę spędzić na uczelni, choćby w najmilszym gronie? Aby popołudniami zamykać firmę na kłódkę i z zapałem przyswajać nową porcję wiedzy?

Jest na to i rada…

Nie ma wątpliwości, że dzisiejszy styl życia stawia przed nami duże wyzwania. Ale daje nam również możliwości, by tym wyzwaniom sprostać. Postęp technologiczny w postaci takich rozwiązań, jak sieć internetowa i szybkie łącze w prawie każdym miejscu to nasza drabina w drodze do celu. Dzięki możliwości nauki zdalnej nasz czas poszerza swoje granice. Nie ma już konieczności wyjścia z domu we wtorek, by mozolnie dojechać w korkach do siedziby szkoły. Nie musimy też poświęcać weekendu, by dostać się na uczelnię w innym mieście i ślęczeć w niewygodnej ławce. Dzięki sieci możemy się uczyć, nie wychylając nosa z domu. Możemy studiować na platformach edukacyjnych, zrobić studia podyplomowe online, zdać egzamin certyfikujący naszą wiedzę. I nic już nas nie ograniczy, bo uczyć się da właściwie w każdym momencie – w kolejce do lekarza, w metrze, a nawet przy sprzątaniu. Dzięki internetowi wykorzystamy na dokształcanie wszystkie wolne chwile, które chwytane razem złożą się w imponującą całość. Brak czasu już nas nie przytłacza. Przytłacza nas za to konieczność wyboru jedynie kilku opcji z całej masy możliwości. Ale to już całkiem inna sprawa…

Bydgoszcz – studia

Bydgoszcz - studia

Bydgoszcz to ostatnio prężnie rozwijające się miasto będące stolicą województwa kujawsko-pomorskiego (jest siedzibą wojewody, natomiast urząd marszałkowski znajduje się w Toruniu). Miasto liczy sobie 350 tysięcy mieszkańców, co czyni je siódmym co do wielkości miastem w naszym kraju. Jest malowniczo położone nad rzeką Brdą. Posiada liczne zabytki, urokliwą Starówkę, a także ostatnio bardzo wyraźnie zmodernizowaną Wyspę Młyńską będącą swoistym centrum rekreacji. Władze Bydgoszczy bardzo starają się bowiem, aby zniknęła krzywdząca opinia o ich mieście jako o brzydkim i zaniedbanym, czyniąc coraz to nowsze inwestycje. Dzięki temu w ostatnich latach typowo komunistyczne, mało interesujące miasto stało się powoli dosyć przyjemnym miejscem do życia i studiowania. Z pewnością wiele osób, które uczęszczają do bydgoskich szkół wyższych będzie zadowolonych z oferty kształcenia tamtejszych placówek, a także tego co mogą robić w czasie wolnym. Bydgoszcz posiada bowiem wiele interesujących klubów i pubów, gdzie można spotkać się ze znajomymi. Ostatnimi czasy odnowiono także dworzec kolejowy w Bydgoszczy, więc podróżowanie w tę i z powrotem jest zdecydowanie bardziej komfortowe niż wcześniej. Ciekawa, szklana bryła dworca na razie wyróżnia się z otoczenia, aczkolwiek może być zaprawą pod przyszłe centrum biznesowe. Warto inwestować w Bydgoszcz, a co za tym idzie studiowanie w tym miejscu może przynieść wymierne korzyści.

Główną uczelnią Bydgoszczy jest stosunkowo niedawno powstały Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Ciężko na razie mówić o renomie tej placówki, ponieważ pod każdym względem przegrywa z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, aczkolwiek usilnie stara się mu dorównać, a nawet wyprzedzić. W rankingach z roku na rok bydgoska uczelnia pnie się w górę, widać wyraźnie trend, który daje realne szanse, aby UKW zaistniało w świecie polskich uczelni. Głównym mankamentem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest to, że nie można studiować tam prawa, co uznawane jest za pewien wyznacznik jakości uczelni wyższej. Kierunek ten jednak jest dostępny w stolicy Kujaw i Pomorza na prywatnej Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej. Uczelnia kreuje się na perspektywiczną oraz będącą odpowiednią do ułożenia sobie przyszłości na odpowiednim poziomie. Prawdą jest, że ma bardzo bogatą ofertę możliwych kierunków. Te dwie szkoły są podstawowym trzonem naukowym w bydgoskim wachlarzu szkolnictwa wyższego.

Warto jednak wspomnieć również o tym, że w jeżeli chodzi o studia – Bydgoszcz czasami jest w stanie współpracować ze swoim sąsiadem – Toruniem. W Bydgoszczy bowiem istnieje Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w którym można studiować chociażby bardzo prestiżowy kierunek lekarski, który pozwala zostać w przyszłości lekarzem o wybranej wcześniej specjalizacji. W Bydgoszczy wybrać się można również na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, który oferuje kształcenie na kierunkach technicznych w bardzo wielu dziedzinach. Jest to dobra oferta dla osób chcących kręcić biznesy w rozmaitych przemysłach chemicznych.